Articolul precedentEroi
  Articolul următorSimeon

  Suntem creați pentru fapte bune

  Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:10)

  Există posibilităţi de a face pentru Isus o lucrare la care n-aţi visat niciodată. Creştinul este un bărbat asemenea lui Hristos, o femeie asemenea lui Hristos, care este activ în slujba lui Dumnezeu, care este prezent la întâlnirile sociale şi a cărui prezenţă îi va încuraja pe alţii. Religia nu constă din fapte, dar religia lucrează, nu dormitează. Religia curată a lui Isus este izvorul din care curg râuri de bunătate, iubire şi sacrificiu de sine. (…) Când iubirea lui Hristos este prezentă în inimă, buzele vor rosti laudele Lui şi vor preamări Numele Lui. Va exista o presiune asupra sufletului plin de iubirea lui Hristos. (…)

  Fiii şi fiicele lui Dumnezeu trebuie să arate că ei sunt de origine cerească. Omul mare în ochii lui Dumnezeu este acela care, în mijlocul mulţimilor, grijilor şi presiunilor financiare, îşi păstrează sufletul nepătat, neîntinat, neatins de degradarea lumească. Dacă se va sprijini ferm pe Dumnezeu prin rugăciune şi credinţă, sufletul îşi va păstra independenţa morală în mod ferm, dar cu blândeţe, iubire şi bunătate perfectă. Ispitele societăţii sunt înfruntate şi respinse, comuniunea cu Dumnezeu este menţinută şi comunicarea dintre sufletul tău şi Dumnezeu te va face în stare să le transmiţi şi altora, prin relaţiile sociale, cele mai alese binecuvântări pe care Cerul doreşte să le reverse. (…) Dreptatea exactă şi imparţială se va vedea în toate relaţiile tale cu alţii, dar datoria ta nu se opreşte aici. Dumnezeu îţi cere mai mult. El îţi cere să iubeşti sufletele aşa cum le-a iubit Isus. Îţi cere să manifeşti compasiune pentru cei suferinzi, pentru cei greşiţi, pentru cei supuşi ispitelor lui Satana. Îţi cere blândeţe, curtoazie, chiar faţă de cei nenorociţi, şi consideraţie profundă faţă de simţămintele altora. (…) Trebuie să-ţi rânduieşti relaţiile şi atitudinile faţă de lume în aşa fel încât să poţi avea o pace perfectă, sfântă, şi să laşi totodată în urma ta un exemplu de evlavie. (Letter 7, 1883)

  Suntem creați pentru fapte bune - 2018. Religia curată a lui Isus este izvorul din care curg râuri de bunătate, iubire şi sacrificiu de sine. Când iubirea lui Hristos este prezentă în inimă, buzele vor rosti laudele Lui şi vor preamări Numele Lui. Va exista o presiune asupra sufletului plin de iubirea lui Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...