Articolul precedentFii tu!
  Articolul următorGlasul

  Noi suntem martori pentru Dumnezeu

  „Voi sunteţi martorii Mei – zice Domnul.” (Isaia 43:10)

  „Voi sunteţi martorii Mei – zice Domnul.” Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru privilegiul de a ne numi martorii Săi! Atunci, dacă suntem martori, trebuie să vorbim pentru Hristos şi să-L înălţăm între colegii noştri. Când vedem că ardoarea şi zelul religios al vreunui coleg se răceşte, noi trebuie să-l ajutăm şi să-l încurajăm, să ne rugăm cu el şi pentru el, ca să poată fi martor adevărat pentru Dumnezeu. (…)

  Voi trebuie să fiţi instrumentul prin care Dumnezeu îi vorbeşte sufletului. Lucruri preţioase vă vor fi aduse aminte şi, cu o inimă plină până la refuz de iubirea lui Isus, veţi rosti cuvinte de interes şi de importanţă vitală. Simplitatea şi sinceritatea voastră vor fi foarte convingătoare şi cuvintele voastre vor fi înregistrate în cărţile din ceruri ca fiind potrivite, asemănătoare cu nişte mere de aur în panere de argint. Dumnezeu le va face un potop vindecător de influenţă cerească, trezind convingerea şi dorinţa, iar Isus va adăuga mijlocirea Sa la rugăciunile voastre şi va cere pentru păcătos darul Duhului Sfânt şi îl va revărsa asupra sufletului său. Iar printre îngerii lui Dumnezeu va fi bucurie pentru un singur păcătos care se pocă-ieşte. (Youth’s Instructor, 4 mai 1893)

  Lucrarea cea mai de seamă dintre toate – afacerea cea mai de seamă dintre toate, care să atragă şi să angajeze energiile sufletului – este lucrarea de salvare a sufletelor pentru care a murit Hristos. Fă din aceasta lucrarea principală, cea mai importantă a vieţii tale. Fă din ea lucrarea specială a vieţii tale. Conlucrează cu Hristos în această mare şi nobilă lucrare şi deveniţi misionari în patrie şi în străinătate. Fiţi gata şi eficienţi să lucraţi în patrie sau în regiunile îndepărtate pentru mântuirea sufletelor. (…) O, dacă tinerii şi bătrânii ar fi pe deplin convertiţi pentru Dumnezeu, şi-ar îndeplini îndatoririle care le stau la îndemână şi ar lucra atâta timp cât au ocazie, devenind astfel împreună-lucrători cu Dumnezeu! Dacă ar face aşa, o mulţime de voci ar vesti laudele Aceluia care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. (Youth’s Instructor, 4 mai 1893)

  Noi suntem martori pentru Dumnezeu - 2018. Lucrarea cea mai de seamă dintre toate - afacerea cea mai de seamă dintre toate, care să atragă şi să angajeze energiile sufletului - este lucrarea de salvare a sufletelor pentru care a murit Hristos. Fă din aceasta lucrarea principală, cea mai importantă a vieţii tale. Fă din ea lucrarea specială a vieţii tale.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis