Articolul precedentPlantează și azi un Eden!
  Articolul următorUcenicii Domnului Isus

  Dăm cu mână largă pentru răspândirea Evangheliei

  Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău. (Proverbele 3:9)

  Nu eşti tu ales de Dumnezeu să fii un vas de cinste, să le transmiţi lumină şi adevăr celor care sunt în rătăcire şi în întuneric? Solia mântuitoare a adevărului a ajuns la tine şi, dacă primeşti spiritul lui Hristos, vei avea iubire pentru sufletele care sunt în pericol. (Youth’s Instructor, 29 iunie 1893) Oamenii vor cutreiera pământul şi marea pentru un câştig pământesc şi vor îndura lipsuri şi suferinţă pentru a-şi atinge obiectivul, dar vor întoarce spatele atracţiilor cerului şi nu vor lua în consideraţie bogăţiile veşnice. Oamenii relativ săraci sunt de regulă cei care fac cel mai mult pentru susţinerea cauzei lui Dumnezeu. Ei oferă cu generozitate din puţinul lor. Ei şi-au întărit imboldurile spre generozitate printr-o continuă dărnicie. Când cheltuielile presau puternic asupra veniturilor lor, pasiunea pentru bogăţiile pământeşti nu găsea locul şi nici ocazia de a se întări. Dar mulţi, când prind a strânge bogăţii pământeşti, încep să socotească în cât timp vor intra în posesia unei anumite sume. În dorinţa lor de a-şi strânge averi, ei pierd ocazia a deveni bogaţi în Dumnezeu. (Review and Herald, 15 decembrie 1874)

  Scopul tău ar trebui să fie ca, indiferent de vocaţia ta, să-ţi faci lucrarea în aşa fel încât să-l aducă slavă lui Dumnezeu. Tot ce câştigi trebuie să consideri că este un capital ce trebuie investit în banca cerului. Ar trebui să fie bucuria ta să-ţi dedici mijloacele, timpul şi capacitatea câştigării sufletelor pentru Hristos şi răspândirii luminii la cei ce stau în întuneric. (Youth’s Instructor, 29 iunie 1893)

  Domnul a rânduit ca răspândirea luminii şi adevărului pe pământ să depindă de eforturile şi de darurile acelora care sunt părtaşi la darul ceresc. El i-ar fi putut face pe îngeri ambasadori ai adevărului Său, Şi-ar fi putut face cunoscută voinţa prin vocea Sa, la fel cum a vestit Legea pe muntele Sinai, dar, în nemărginita Lui iubire şi înţelepciune, El i-a chemat pe oameni să conlucreze cu El, alegându-i ca să îndeplinească lucrarea aceasta. (Patriarhi şi profeţi, p. 528)

  Dăm cu mână largă pentru răspândirea Evangheliei - 2018. Scopul tău ar trebui să fie ca să-ţi faci lucrarea în aşa fel încât să-l aducă slavă lui Dumnezeu. Tot ce câştigi trebuie să consideri că este un capital ce trebuie investit în banca cerului. Ar trebui să fie bucuria ta să-ţi dedici mijloacele, timpul şi capacitatea câştigării sufletelor pentru Hristos şi răspândirii luminii la cei ce stau în întuneric.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis