Articolul precedentDoar voia Ta
  Articolul următorAndrei

  Adevărul va triumfa

  Aşa vă vorbeşte Domnul: „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.” (2 Cronici 20:15)

  Există de lucru pentru oricine poartă numele lui Hristos. O voce din ceruri vă cheamă solemn la datorie. Ascultaţi de vocea aceasta şi mergeţi imediat să lucraţi, indiferent de loc şi de poziţie. De ce să staţi aici toată ziua inactivi? Există o lucrare pentru voi, o lucrare care cere din partea voastră cele mai bune energii. Fiecare moment preţios din viaţă este legat de una dintre datoriile pe care le aveţi faţă de Dumnezeu sau faţă de aproapele vostru. (…)

  O mare lucrare de salvare a sufletelor rămâne de făcut de acum înainte. Fiecare înger din slavă este angajat în această lucrare, în timp ce toţi demonii întunericului i se opun. Hristos ne-a arătat marea valoare a sufletelor prin faptul că a venit în lume purtând în inimă comoara iubirii veşnice, oferindu-Se să-l facă pe om moştenitor al întregii Lui bogăţii. El ne-a descoperit iubirea Tatălui pentru neamul omenesc vinovat şi arată că El este neprihănit şi totuşi socoteşte neprihănit pe cel care crede. (Mărturii, vol. 5, p. 203-204)

  Împotriva adevărului stau aliniate mulţimi mari pe care trebuie să le înfruntăm când le prezentăm altora lumina. Speranţa noastră nu stă în cunoaşterea adevărului sau în capacitatea noastră, ci în viul Dumnezeu. (…) Slava lui Dumnezeu este în joc. Trebuie să existe eforturi hotărâte din partea omului şi o credinţă vie pentru ca Dumnezeul atotputernic să-Şi manifeste puterea, altfel totul se va dovedi un eşec. Dumnezeu i-a înfrânt pe vrăjmaşii lui Israel. El a pus în dezordine forţele lor. Nu mai ştiau încotro să fugă. Cine poate sta înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel?

  Acum, noi nu ne luptăm împotriva cărnii sau sângelui, ci împotriva căpeteniilor acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Domnul ne va încuraja să privim la El ca la Izvorul întregii noastre puteri, ca la Unul care ne poate ajuta. (…) Când Dumnezeul lui Israel Se angajează să lucreze pentru noi, El va face ca lucrarea să fie un succes. (Review and Herald, 10 mai 1887)

  Adevărul va triumfa. (Letter 345, 1904)

  Adevărul va triumfa - 2018. Noi nu ne luptăm împotriva cărnii sau sângelui, ci împotriva căpeteniilor acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Domnul ne va încuraja să privim la El ca la Izvorul întregii noastre puteri, ca la Unul care ne poate ajuta. Când Dumnezeul lui Israel Se angajează să lucreze pentru noi, El va face ca lucrarea să fie un succes.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis