Articolul precedentSupraviețuind unui incendiu
  Articolul următorNatanael

  Când Evanghelia este predicată la toți

  Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. (Matei 24:14)

  „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Noi trebuie să mărturisim despre adevăr, aşa cum este el în Isus, cu tot atâta hotărâre ca Isus şi ucenicii Săi. Încrezători în eficienţa Duhului Sfânt, noi trebuie să dăm mărturie despre mila, bunătatea şi iubirea unui Mântuitor crucificat şi înălţat şi să fim astfel instrumente prin care întunericul din mintea multora să fie împrăştiat şi prin care mulţumirile multor inimi să se înalţe la Dumnezeu. Fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu are de făcut o mare lucrare. (Review and Herald, 25 iunie 1895)

  Aceia care nu vor primi ultima solie de avertizare solemnă trimisă lumii noastre vor răstălmăci Scripturile, vor folosi atacul la persoană şi vor face declaraţii false cu privire la credinţa şi la învăţăturile apărătorilor adevărului biblic. Va fi folosită orice cale pentru a abate atenţia. Spectacole, jocuri, curse de cai şi diferite alte moduri de distracţie vor fi puse în acţiune. O putere mare din adânc îi va stârni împotriva soliei cerului. (…) Să ne strângem sub steagul Prinţului Emanuel şi în numele şi puterea lui Isus să ducem lupta până la capăt.

  Sunt suflete care pier. Ele trebuie să afle condiţiile mântuirii. (…) Mulţi par cuprinşi de întunericul ignoranţei, ascunşi în spatele unei bariere de netrecut, (…) dar reţineţi că inteligenţele cereşti lucrează cu instrumentele omeneşti. Duhul Sfânt poate străpunge fortăreaţa necredinţei. Isus îşi conduce armata pe câmpul de bătălie. (…) Generalul nostru ne conduce la biruinţă. (Review and Herald, 2 iulie 1895)

  Când membrii bisericii lui Dumnezeu îşi vor aduce la îndeplinire lucrarea în câmpurile neajutorate de acasă şi din străinătate, ca împlinire a mandatului Evangheliei, lumea întreagă va fi în curând avertizată şi Domnul Isus va reveni pe acest pământ cu putere şi slavă mare. (Faptele apostolilor, p. 111)

  Dumnezeu va face lucrarea dacă îi vom pune la dispoziţie instrumentele necesare. (Mărturii, vol. 9, p. 107)

  Când Evanghelia este predicată la toți - 2018. Mulţi par cuprinşi de întunericul ignoranţei, ascunşi în spatele unei bariere de netrecut, dar reţineţi că inteligenţele cereşti lucrează cu instrumentele omeneşti. Duhul Sfânt poate străpunge fortăreaţa necredinţei. Isus îşi conduce armata pe câmpul de bătălie. Generalul nostru ne conduce la biruinţă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis