Articolul precedentFabrica de îngrășământ
  Articolul următorSamariteanca

  Să rămânem în Hristos, sursa puterii

  Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:9,10)

  Domnul Isus Hristos lucrează prin Duhul Sfânt, pentru că este reprezentantul Său. Prin El, Hristos umple sufletul de viaţă spirituală, trezind energiile spre bine, curăţindu-l din punct de vedere moral şi pregătindu-l, făcându-l vrednic pentru împărăţia Sa. Isus Hristos are mari binecuvântări pregătite pentru noi, daruri bogate pe care să le ofere oamenilor. El este Sfetnicul cel minunat, infinit în înţelepciune şi tărie şi, dacă vom recunoaşte puterea Duhului Său şi ne vom supune pentru a fi modelaţi de ea, vom fi atunci desăvârşiţi în El. Ce gând extraordinar este acesta! În Hristos „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El.”

  Inima omenească nu va cunoaşte niciodată fericirea, până când ea nu se va supune pentru a fi modelată de Duhul lui Dumnezeu. Duhul armonizează sufletul născut din nou cu Modelul, care este Isus Hristos. Prin influenţa Duhului, vrăjmăşia împotriva lui Dumnezeu este schimbată în credinţă şi iubire, iar mândria, în umilinţă. Sufletul înţelege frumuseţea adevărului, iar Hristos este onorat prin valoarea şi perfecţiunea caracterului. Când aceste schimbări au loc, îngerii izbucnesc în cântări de laudă, iar Dumnezeu şi Domnul Hristos se bucură de sufletele care sunt modelate după chipul şi asemănarea divină. (Review and Herald, 10 februarie 1903) Iehova, Emanuel, este Acela în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei, în care locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2:3,9). Să fii adus în legătură cu El, să-L cunoşti, să-L ai în inima ta, atunci când ea se deschide din ce în ce mai mult ca să primească însuşirile Sale, să cunoşti iubirea şi puterea Sa, să ai bogăţiile de nepătruns ale Lui, să cunoşti tot mai mult „care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea dragostei lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” – „aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul” (Efeseni 3:18,19; Isaia 54:17). (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 39)

  Să rămânem în Hristos, sursa puterii - 2018. Prin influenţa Duhului, vrăjmăşia împotriva lui Dumnezeu este schimbată în credinţă şi iubire, iar mândria, în umilinţă. Hristos este onorat prin valoarea şi perfecţiunea caracterului. Când aceste schimbări au loc, Dumnezeu şi Domnul Hristos se bucură de sufletele care sunt modelate după chipul şi asemănarea divină.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...