Articolul precedentFabrica de îngrășământ
  Articolul următorSamariteanca

  Să rămânem în Hristos, sursa puterii

  Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:9,10)

  Domnul Isus Hristos lucrează prin Duhul Sfânt, pentru că este reprezentantul Său. Prin El, Hristos umple sufletul de viaţă spirituală, trezind energiile spre bine, curăţindu-l din punct de vedere moral şi pregătindu-l, făcându-l vrednic pentru împărăţia Sa. Isus Hristos are mari binecuvântări pregătite pentru noi, daruri bogate pe care să le ofere oamenilor. El este Sfetnicul cel minunat, infinit în înţelepciune şi tărie şi, dacă vom recunoaşte puterea Duhului Său şi ne vom supune pentru a fi modelaţi de ea, vom fi atunci desăvârşiţi în El. Ce gând extraordinar este acesta! În Hristos „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El.”

  Inima omenească nu va cunoaşte niciodată fericirea, până când ea nu se va supune pentru a fi modelată de Duhul lui Dumnezeu. Duhul armonizează sufletul născut din nou cu Modelul, care este Isus Hristos. Prin influenţa Duhului, vrăjmăşia împotriva lui Dumnezeu este schimbată în credinţă şi iubire, iar mândria, în umilinţă. Sufletul înţelege frumuseţea adevărului, iar Hristos este onorat prin valoarea şi perfecţiunea caracterului. Când aceste schimbări au loc, îngerii izbucnesc în cântări de laudă, iar Dumnezeu şi Domnul Hristos se bucură de sufletele care sunt modelate după chipul şi asemănarea divină. (Review and Herald, 10 februarie 1903) Iehova, Emanuel, este Acela în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei, în care locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2:3,9). Să fii adus în legătură cu El, să-L cunoşti, să-L ai în inima ta, atunci când ea se deschide din ce în ce mai mult ca să primească însuşirile Sale, să cunoşti iubirea şi puterea Sa, să ai bogăţiile de nepătruns ale Lui, să cunoşti tot mai mult „care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea dragostei lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” – „aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul” (Efeseni 3:18,19; Isaia 54:17). (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 39)

  Să rămânem în Hristos, sursa puterii - 2018. Prin influenţa Duhului, vrăjmăşia împotriva lui Dumnezeu este schimbată în credinţă şi iubire, iar mândria, în umilinţă. Hristos este onorat prin valoarea şi perfecţiunea caracterului. Când aceste schimbări au loc, Dumnezeu şi Domnul Hristos se bucură de sufletele care sunt modelate după chipul şi asemănarea divină.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis