Articolul precedentUriașii din viața mea
  Articolul următorSoacra lui Petru

  Să trăim ca Hristos

  Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El. (Coloseni 2:6)

  Voi vă luptaţi pentru coroana vieţii. (…) Trăiţi ca să plăceţi Lui, care v-a considerat atât de valoroşi, încât L-a dat pe Isus, singurul Său Fiu, să vă salveze din păcatele voastre. (…) Păstraţi întotdeauna înaintea voastră gândul că, dacă ceva merită să fie făcut, atunci trebuie făcut bine. Depindeţi de Dumnezeu pentru înţelepciune, ca să nu descurajaţi nici măcar un suflet de la a face ce este drept. Lucraţi cu Hristos pentru atragerea sufletelor la EL (…) Faceţi tot ce vă stă în putinţă în tot ce întreprindeţi. Isus este Mântuitorul nostru, încredeţi-vă în faptul că El vă va ajuta zi de zi să nu semănaţi neghină, ci sămânţa bună a împărăţiei. (…)

  Trebuie să învăţaţi să vedeţi cu ochii şi cu mintea. Trebuie să vă educaţi astfel judecata, încât ea să nu fie slabă şi ineficientă. Trebuie să vă rugaţi pentru călăuzire şi să vă încredinţaţi viaţa lui Dumnezeu. Trebuie să vă închideţi inima în faţa oricărei nechibzuinţe şi a păcatului şi să o deschideţi pentru influenţa cerească. Trebuie să vă folosiţi majoritatea timpului şi a ocaziilor pentru a vă dezvolta un caracter armonios. (…)

  Noi trebuie să fim „desăvârşiţi în EI”. „Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El.” Aceasta înseamnă că trebuie să studiaţi viaţa lui Hristos. Trebuie să studiaţi cu un zel mult mai mare decât cel cu care studiaţi pentru a obţine cunoştinţe laice, având în vedere că interesele veşnice sunt mai importante decât cele temporare, decât năzuinţele, ţintele pământeşti. Dacă apreciaţi valoarea şi sfinţenia lucrurilor veşnice, atunci vă veţi folosi cele mai ascuţite capacităţi intelectuale, cele mai bune energii pentru rezolvarea problemei ce implică binele vostru veşnic; căci oricare alt interes devine fără valoare în comparaţie cu acesta.

  Ai Modelul – Isus Hristos. Umblă în urma paşilor Săi şi vei fi calificat să ocupi orice poziţie la care ai putea fi chemat. (…) Nu trebuie să te simţi ca un sclav, ci ca un fiu al lui Dumnezeu. (The Youth’s Instructor, 17 mai 1894)

  Să trăim ca Hristos - 2018. Noi trebuie să fim „desăvârşiţi în EI”. Aceasta înseamnă că trebuie să studiaţi viaţa lui Hristos. Trebuie să studiaţi cu un zel mult mai mare decât cel cu care studiaţi pentru a obţine cunoştinţe laice, având în vedere că interesele veşnice sunt mai importante decât cele temporare, decât năzuinţele, ţintele pământeşti.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...