Articolul precedentO gaură prin gard
  Articolul următorSutașul roman

  Să păzim poruncile cu toate implicațiile lor

  Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. (1 Ioan 3:24)

  Dumnezeu cere de la noi să fim credincioşi în cele mai mărunte aspecte ale vieţii, să veghem asupra cuvintelor noastre, a atitudinilor şi a acţiunilor noastre. Pentru a face acest lucru, trebuie să dobândim un control de sine desăvârşit, ceea ce va presupune din partea noastră o veghere atentă, neîntreruptă. (…)

  Acolo unde eul este ţinut sub control, vor fi evitate greşeli grave atât în familie, cât şi în viaţa de afaceri. În multe familii se practică obiceiul de a se spune lucruri uşuratice, de a chinui, de a rosti cuvinte aspre, obicei ce devine din ce în ce mai puternic pe măsură ce este îngăduit şi, în acest fel, multe cuvinte neplăcute sunt rostite. Aceste cuvinte inspirate de Satana nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dacă aceia care îşi îngăduie să rostească cuvinte pătimaşe ar studia Cartea care ne îndrumă şi dacă în mod serios ar căuta să cunoască cerinţele ei, ce transformare s-ar produce în comportament şi în vorbire! (…) Orice relaţie din lumea aceasta, orice poziţie de răspundere, orice sentiment şi obicei, orice emoţie sufletească trebuie să fie aduse la marele standard al neprihănirii, poruncile lui Dumnezeu, care sunt foarte larg cuprinzătoare. Trebuie să avem simplitatea inimii, ca să putem înţelege şi dispoziţia sufletului, ca să putem pune în practică toate învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu. (…)

  Mintea, întreaga raţiune trebuie să fie modelată de Duhul Sfânt. Puterea divină se va combina cu efortul omenesc atunci când căutăm în mod sincer, zelos, să fim desăvârşiţi în Isus Hristos. Domnul va ajuta pe oricine îl caută din toată inima. El va avea lumina vieţii şi această lumină străluceşte din oracolele vii. După cum lumina soarelui răspândeşte căldura lui în toată lumea, tot astfel lumina strălucitoare a Soarelui Neprihănirii va revărsa razele Lui dătătoare de sănătate asupra inimii. (The Youth’s Instructor, 20 septembrie 1894)

  Să păzim poruncile cu toate implicațiile lor - 2018. Dumnezeu cere de la noi să fim credincioşi în cele mai mărunte aspecte ale vieţii, să veghem asupra cuvintelor noastre, a atitudinilor şi a acţiunilor noastre. Pentru a face acest lucru, trebuie să dobândim un control de sine desăvârşit, ceea ce va presupune din partea noastră o veghere atentă, neîntreruptă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trifoi cu patru foi

  Știind că nimic nu vine la întâmplare sau fără să aibă o sursă anume, fii cu o măsură de înțelepciune și de conștiență: mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru bun primit, chiar dacă nu îți explici cum s-a întâmplat. Nu cădea în extrema cealaltă, a ghinionului. Așa cum norocul este un termen pentru ceva iluzoriu, la fel este și termenul de ghinion. Dar și în cazul unor sentimente negative și al senzației că primești numai lucruri rele, poți face ceva: roagă-te! Dumnezeu îl poate opri pe cel rău să te atingă cu darurile lui otrăvite. Dacă există un „noroc”, acela este Dumnezeul nostru.

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Umilinţa, smerenia, modestia

  Dacă ne supunem inima lui Dumnezeu în fiecare zi, nu avem nevoie să ne supunem oamenilor care folosesc arestarea, amenințarea sau intimidarea, chiar dacă le folosesc în numele Domnului.

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...