Articolul precedentO gaură prin gard
  Articolul următorSutașul roman

  Să păzim poruncile cu toate implicațiile lor

  Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. (1 Ioan 3:24)

  Dumnezeu cere de la noi să fim credincioşi în cele mai mărunte aspecte ale vieţii, să veghem asupra cuvintelor noastre, a atitudinilor şi a acţiunilor noastre. Pentru a face acest lucru, trebuie să dobândim un control de sine desăvârşit, ceea ce va presupune din partea noastră o veghere atentă, neîntreruptă. (…)

  Acolo unde eul este ţinut sub control, vor fi evitate greşeli grave atât în familie, cât şi în viaţa de afaceri. În multe familii se practică obiceiul de a se spune lucruri uşuratice, de a chinui, de a rosti cuvinte aspre, obicei ce devine din ce în ce mai puternic pe măsură ce este îngăduit şi, în acest fel, multe cuvinte neplăcute sunt rostite. Aceste cuvinte inspirate de Satana nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dacă aceia care îşi îngăduie să rostească cuvinte pătimaşe ar studia Cartea care ne îndrumă şi dacă în mod serios ar căuta să cunoască cerinţele ei, ce transformare s-ar produce în comportament şi în vorbire! (…) Orice relaţie din lumea aceasta, orice poziţie de răspundere, orice sentiment şi obicei, orice emoţie sufletească trebuie să fie aduse la marele standard al neprihănirii, poruncile lui Dumnezeu, care sunt foarte larg cuprinzătoare. Trebuie să avem simplitatea inimii, ca să putem înţelege şi dispoziţia sufletului, ca să putem pune în practică toate învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu. (…)

  Mintea, întreaga raţiune trebuie să fie modelată de Duhul Sfânt. Puterea divină se va combina cu efortul omenesc atunci când căutăm în mod sincer, zelos, să fim desăvârşiţi în Isus Hristos. Domnul va ajuta pe oricine îl caută din toată inima. El va avea lumina vieţii şi această lumină străluceşte din oracolele vii. După cum lumina soarelui răspândeşte căldura lui în toată lumea, tot astfel lumina strălucitoare a Soarelui Neprihănirii va revărsa razele Lui dătătoare de sănătate asupra inimii. (The Youth’s Instructor, 20 septembrie 1894)

  Să păzim poruncile cu toate implicațiile lor - 2018. Dumnezeu cere de la noi să fim credincioşi în cele mai mărunte aspecte ale vieţii, să veghem asupra cuvintelor noastre, a atitudinilor şi a acţiunilor noastre. Pentru a face acest lucru, trebuie să dobândim un control de sine desăvârşit, ceea ce va presupune din partea noastră o veghere atentă, neîntreruptă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis