Articolul precedentStrivit de mulțime
  Articolul următorFrații lui Isus

  Hristos este adevărata viță

  Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul. (Ioan 15:1)

  Aceia care îl vor urma pe Hristos trebuie să creadă în El. Ei trebuie să-şi deschidă inima, ca să-L primească ca oaspete permanent. Trebuie să rămână în Hristos, după cum mlădiţa rămâne în viţa-de-vie. Există o unitate vitală, formată între butuc şi ramuri (mlădiţe), şi ele aduc acelaşi fel de roade. Astfel, Dumnezeu va lucra prin oameni, care se vor uni cu Hristos Isus. Aceia care au încredere deplină în Hristos vor avea, asemenea lui Enoh, un simţământ statornic al prezenţei lui Dumnezeu. De ce oare mulţi nu se simt în siguranţă? De ce simt că sunt orfani? Aceasta se întâmplă pentru că ei nu-şi cultivă încrederea în asigurarea preţioasă că Domnul Isus Hristos este purtătorul păcatelor lor. În folosul acelora care au călcat legea, Isus a luat asupra Sa natura omenească şi a devenit asemenea nouă, pentru ca noi să avem pacea şi asigurarea veşnică. Noi avem un Apărător în ceruri şi toţi aceia care îl primesc ca Mântuitor al lor personal nu sunt lăsaţi orfani, ca să poarte blestemul păcatelor lor.

  Noi trebuie să cultivăm zilnic credinţa, să privim la El, Marele-Preot milos şi credincios, care a preluat cazul nostru, căci, „prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” „Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre” (Evrei 2:18; 4:15). Chiar acum, în ceruri, El este afectat de suferinţele noastre şi, ca un Mântuitor viu, ca un Mijlocitor interesat. El face mijlocire pentru noi.

  Noi trebuie să exercităm în fiecare zi credinţa; şi credinţa aceasta trebuie să sporească zilnic, pe măsură ce o punem la lucru şi ne dăm seama că El nu numai că ne-a răscumpărat, ci ne-a iubit şi ne-a spălat de păcat în propriul Său sânge şi ne-a făcut regi şi preoţi ai lui Dumnezeu Tatăl. (The Youth’s Instructor, 18 octombrie 1894)

  Hristos este adevărata viță - 2018. Noi trebuie să exercităm în fiecare zi credinţa; şi credinţa aceasta trebuie să sporească zilnic, pe măsură ce o punem la lucru şi ne dăm seama că El nu numai că ne-a răscumpărat, ci ne-a iubit şi ne-a spălat de păcat în propriul Său sânge şi ne-a făcut regi şi preoţi ai lui Dumnezeu Tatăl.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...

  Dăinuie veșnic

  Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci, și la ceeace...

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.