Articolul precedentÎncepe cu un pom
  Articolul următorIair și fiica lui

  Noi suntem mlădițele

  Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)

  Noi nu avem nimic, noi nu suntem nimic, decât dacă primim din partea lui Isus Hristos. (The Youth’s Instructor, 21 iunie 1894)

  Până când inima nu se supune necondiţionat lui Dumnezeu, omul nu poate rămâne în adevărata Viţă, nu poate înflori şi nu poate aduce ciorchini bogaţi ca rod. Dumnezeu nu va face nici cel mai mic compromis cu păcatul. Dacă El ar fi putut face acest lucru, n-ar mai fi fost necesar ca Hristos să vină în lumea noastră, să sufere şi să moară. O convertire nu este reală dacă nu schimbă atât caracterul, cât şi comportamentul acelora care acceptă adevărul. Adevărul lucrează prin iubire şi bunătate şi curăţeşte sufletul. (Letter 31a, 1894)

  Mărturisirea noastră de credinţă este fără valoare dacă noi nu rămânem în Hristos; căci noi nu putem fi mlădiţe vii decât dacă vitalele calităţi ale Viţei sunt din abundenţă în noi. În adevăratul creştin, vor apărea caracteristicile învăţătorului Său, el reflectând harul lui Hristos în viaţa şi caracterul său.Tatăl ne iubeşte aşa cum îl iubeşte pe Fiul Său. Când această condiţie este îndeplinită în aceia care mărturisesc a crede adevărul prezent, atunci noi vom vedea o biserică prosperă. Căci membrii ei nu vor trăi prin ei înşişi, ci prin Acela care a murit pentru ei. Ei vor fi atunci mlădiţe înfloritoare ale Viţei celei vii. (Signes of Times, 18 aprilie 1892)

  Rădăcina unui pom are de îndeplinit un rol dublu. Ea trebuie să se prindă bine de pământ prin ramificaţiile ei, în timp ce îşi ia hrana necesară. Tot la fel este şi cu creştinul. Când unirea sa cu Hristos, butucul, este completă, când se hrăneşte din această legătură cu El, atunci îi este dată putere spirituală. Pot oare frunzele unei astfel de mlădiţe să se veştejească? Niciodată! Atâta vreme cât sufletul se îndreaptă spre Hristos, nu există pericolul să se ofilească, să cadă, să se strice. Ispitele ce pot veni ca o furtună nu-l vor dezrădăcina. Motivaţia acţiunilor adevăratului creştin are ca sursă profunda lui iubire pentru Răscumpărătorul Său. Sentimentele lui pentru învăţătorul Său sunt adevărate şi sfinte. (The Youth’s Instructor, 24 martie 1898)

  Noi suntem mlădițele - 2018. Atâta vreme cât sufletul se îndreaptă spre Hristos, nu există pericolul să se ofilească, să cadă, să se strice. Ispitele ce pot veni ca o furtună nu-l vor dezrădăcina. Motivaţia acţiunilor adevăratului creştin are ca sursă profunda lui iubire pentru Răscumpărătorul Său. Sentimentele lui pentru învăţătorul Său sunt adevărate şi sfinte.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...