Articolul precedentPlanul de salvare
  Articolul următorBartimeu

  Mlădițele despărțite de Hristos

  Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard. (Ioan 15:6)

  El (luda) (…) n-a fost transformat şi convertit într-o mlădiţă vie, prin legătura cu adevărata Viţă. Acest altoi uscat nu a aderat la Viţă pentru a creşte într-o mlădiţă vie, roditoare. El a dat pe faţă faptul că era un altoi care nu aduce roade – altoi ce nu a devenit fibră cu fibră şi nervură cu nervură unul legat cu viţa, care să se împărtăşească din viaţa ei.

  Altoiul uscat şi fără legătură cu viţa poate deveni una cu viţa numai fiind părtaş la viaţa şi hrana viţei celei vii, fiind altoit în butucul viei, fiind adus în cea mai strânsă legătură posibilă cu ea. (…) Altoiul se prinde strâns de viţa dătătoare de viaţă, până când viaţa viţei devine viaţa mlădiţei, iar aceasta produce fructe la fel cu cele ale viţei. (Review and Herald, 16 noiembrie 1897)

  „Eu sunt Viţa”, a spus Domnul Hristos, „voi sunteţi mlădiţele.” Aici este prezentată cea mai strânsă legătură posibilă! Altoind butaşul lipsit de frunze în butucul înfloritor al viţei, el devine astfel o mlădiţă vie, trăgând sevă şi hrană din viţă. Fibră cu fibră şi nervură cu nervură, altoiul se lipeşte bine de butuc, până când el îmboboceşte, înfloreşte şi dă rod. Altoiul fără viaţă îl reprezintă pe păcătos. Atunci când este unit cu Hristos, suflet se uneşte cu suflet, ceea ce este slab şi trecător cu ceea ce este sfânt şi infinit şi, astfel, omul devine una cu Hristos. (Mărturii, vol. 5, p. 591)

  Ramura aparent uscată, fiind legată de butucul viei, devine o parte din el. (…) Sufletul mort în nelegiuire şi păcat trebuie să trăiască un proces asemănător. (…) După cum altoiul primeşte viaţă atunci când este unit cu viţa, tot astfel păcătosul se face părtaş naturii divine atunci când este legat de Hristos. Omul trecător este unit cu Dumnezeul cel veşnic. Când suntem astfel uniţi, cuvintele Domnului Hristos rămân în noi şi atunci nu suntem influenţaţi de un sentiment spasmodic, ci de un principiu viu şi statornic. (Mărturii, vol. 4, p. 354-355)

  Mlădițele despărțite de Hristos - 2018. Ramura aparent uscată, fiind legată de butucul viei, devine o parte din el. Sufletul mort în nelegiuire şi păcat trebuie să trăiască un proces asemănător. După cum altoiul primeşte viaţă atunci când este unit cu viţa, tot astfel păcătosul se face părtaş naturii divine atunci când este legat de Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis