Articolul precedentPrimul ajutor cu cravata explo
  Articolul următorFemeia canaanită

  Hristos s-a rugat ca noi să fim una

  Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. (Ioan 17:21)

  Domnul Hristos ne-a lăsat un exemplu desăvârşit, fără de păcat. Urmaşii Săi trebuie să calce pe urmele paşilor Săi. Dacă nu sunt transformaţi în caracter, ei nu vor putea niciodată să locuiască cu El în împărăţia Sa. Domnul Hristos a murit ca să-i înalţe şi să-i înnobileze, iar aceia care au tendinţe ereditare spre ceea ce este rău nu pot locui împreună cu El. El a suferit tot ce este posibil pentru fiinţa umană să sufere şi să îndure, pentru ca noi să putem trece în mod biruitor prin toate ispitele pe care Satana le poate inventa pentru a distruge credinţa noastră.

  În Hristos este nădejdea noastră. Dumnezeu are pentru poporul Său biruinţe zilnice. (…) Prin darurile Sale cereşti. Domnul a luat ample măsuri pentru poporul Său. Un părinte pământesc nu-i poate da copilului său un caracter sfânt. El nu-i poate transfera copilului său caracterul. Numai Dumnezeu ne poate schimba. Hristos a suflat asupra ucenicilor Săi şi a zis: „Luaţi Duh Sfânt.” Acesta este marele dar al Cerului. Domnul Hristos le-a împărţit prin Duhul propria Sa sfinţenie. El i-a umplut cu puterea Sa, pentru ca ei să poată câştiga suflete pentru Evanghelie. De aici înainte, Hristos avea să trăiască prin capacităţile lor şi să vorbească prin cuvintele lor. Ei aveau privilegiul să cunoască faptul că, de atunci înainte, El şi ei aveau să fie una. Ei aveau să nutrească principiile Lui şi să fie controlaţi de Duhul Său. Nicidecum nu mai trebuiau să-şi urmeze propriile căi, să rostească propriile cuvinte. Cuvintele pe care le rosteau trebuiau să pornească dintr-o inimă sfinţită şi să vină de pe buze sfinţite. Ei nu mai trebuiau să trăiască propria viaţă egoistă; Hristos trebuia să locuiască în ei. (…) El urma să le dea slava pe care o avea de la Tatăl, pentru ca El şi ei să fie una în Dumnezeu. (General Conference Bulletin, 1 octombrie 1899)

  Tinerii trebuie să-şi dea seama că a fi una cu Hristos este cea mai mare onoare pe care ei o pot atinge. (…) Consacră-I Domnului tot ce este al tău – trup şi suflet. Supune orice putere pe care o ai controlului Duhului Sfânt. (Review and Herald, 9 mai 1899)

  Hristos s-a rugat ca noi să fim una - 2018. Tinerii trebuie să-şi dea seama că a fi una cu Hristos este cea mai mare onoare pe care ei o pot atinge. Consacră-I Domnului tot ce este al tău - trup şi suflet. Supune orice putere pe care o ai controlului Duhului Sfânt.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...