Articolul precedentCorespondență cu Dumnezeu
  Articolul următorUn lucru necesar

  Una cu Hristos

  Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una. (Ioan 17:22)

  În aceste cuvinte, noi avem cea mai convingătoare dovadă a faptului că unitatea, bunătatea şi iubirea vor exista printre aceia care sunt într-ade-văr creştini. Răscumpărătorul lumii este înălţat şi glorificat în caracterul tuturor acelora care cred. (…) Ce extraordinare consecinţe pentru lume decurg din unitatea acelora care pretind a fi creştini, care susţin că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 2 august 1894)

  „Emanuel, Dumnezeu cu noi.” Aceasta înseamnă totul pentru noi. Ce temelie largă aşază aceasta pentru credinţa noastră! Ce speranţă plină de nemurire aşază ea înaintea sufletului credincios! Dumnezeu cu noi în Hristos Isus, pentru a ne însoţi la fiecare pas al călătoriei spre ceruri! Duhul Sfânt cu noi ca Mângâietor, ca o călăuză în nedumeririle noastre, care să ne aline durerile şi să ne ocrotească în ispite! „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu!” (Romani 11:33). (…) Cultivaţi iubirea, smulgeţi din rădăcină suspiciunea, invidia, gelozia, gândirea şi vorbirea de rău! Strângeţi-vă laolaltă, lucraţi ca un singur om! Fiţi în pace între voi!

  Vă rog, în numele lui Isus din Nazaret, îndepărtaţi orice mândrie spirituală şi iubire de supremaţie! Deveniţi asemenea copiilor dacă vreţi ca atunci când lupta se va sfârşi să deveniţi membri ai familiei regale, copii ai împăratului ceresc. Citiţi Ioan 17 mereu şi mereu. Această rugăciune a Mântuitorului nostru adresată Tatălui în favoarea ucenicilor Săi merită să fie repetată în viaţa de zi cu zi. Aceasta îi va ridica pe oamenii căzuţi. Căci Domnul a făgăduit că, dacă păstrăm această unitate, Dumnezeu ne va iubi aşa cum a iubit pe Fiul Său; păcătosul va fi salvat, iar Dumnezeu va fi veşnic glorificat.

  Îngerii şi arhanghelii se minunează de acest mare plan al mântuirii. Ei admiră şi îi iubesc pe Tatăl şi pe Fiul, în timp ce privesc mila şi iubirea lui Dumnezeu. (Letter 31,1892)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Restaurare

  Slujim unui Dumnezeu puternic și minunat, care vrea să restaureze relațiile dintre cei care fac parte din poporul Lui. Cheia constă în mărturisirea personală. Dumnezeu ne-a înnoit, pe mine și pe soțul meu, și a făcut să ne putem căsători din nou.

  Experienţe pe vârful muntelui

  Trebuie să ne luăm rămas-bun de la momentele glorioase iar şi iar, pentru că trebuie să lucrăm jos, în vale. Însă acest rămas-bun nu va mai exista când Isus va reveni. El îi va primi pe răscumpăraţi în aer, tară să atingă pământul, pentru a începe gloriosul urcuş către reşedinţa cerească, unde vom locui în veşnicie cu Isus

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  A szent város feletti jelenet

  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint,...