Articolul precedentCapra neagră
  Articolul următorSlăbănogul de la Betesda

  Noi Îl prezentăm pe Hristos

  Eu în ei şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. (Ioan 17:23)

  În rugăciunea de mijlocire a lui Isus înaintea Tatălui, El a declarat că a îndeplinit condiţiile prin care devenea obligatoriu ca Tatăl să-Şi îndeplinească partea Sa din contractul încheiat în ceruri, cu privire la omul căzut. (…) El se declară glorificat în aceia care cred în El. Biserica, în numele Său, trebuie să continue fără pată lucrarea pe care El a început-o; şi atunci când această biserică va fi în final răscumpărată în Paradisul lui Dumnezeu, El va privi asupra muncii sufletului Său şi va fi mulţumit. În toată veşnicia, oastea celor răscumpăraţi va fi principala Sa glorie. (Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 260-261)

  „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Noi trebuie să privim întotdeauna la Hristos. Aceia care fac lucrul acesta umblă cu Dumnezeu cum a făcut Enoh şi, fără ca ei să-şi dea seama, devin una cu Tatăl şi cu Fiul. Zi după zi, are loc o schimbare a minţii şi a inimii, iar înclinaţiile naturale, căile fireşti sunt modelate după căile şi Duhul lui Dumnezeu. Ei îşi dezvoltă cunoştinţele spirituale şi cresc până la înălţimea staturii de bărbaţi şi femei în Isus Hris-tos. Ei prezintă lumii caracterul lui Hristos şi rămân în El şi El, în ei. Aceştia împlinesc misiunea pentru care au fost chemaţi, aceea de a fi copii ai lui Dumnezeu, devin lumina lumii, o cetate aşezată pe un munte, ce nu poate fi ascunsă. „Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acoperă cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeşnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina” (Luca 8:16). Aceia care au fost luminaţi de sus transmit mai departe razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. (Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894)

  Noi Îl prezentăm pe Hristos - 2018. Noi trebuie să privim întotdeauna la Hristos. Aceia care fac lucrul acesta umblă cu Dumnezeu cum a făcut Enoh şi, fără ca ei să-şi dea seama, devin una cu Tatăl şi cu Fiul. Zi după zi, are loc o schimbare a minţii şi a inimii, iar înclinaţiile naturale, căile fireşti sunt modelate după căile şi Duhul lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis