Articolul precedentCapra neagră
  Articolul următorSlăbănogul de la Betesda

  Noi Îl prezentăm pe Hristos

  Eu în ei şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. (Ioan 17:23)

  În rugăciunea de mijlocire a lui Isus înaintea Tatălui, El a declarat că a îndeplinit condiţiile prin care devenea obligatoriu ca Tatăl să-Şi îndeplinească partea Sa din contractul încheiat în ceruri, cu privire la omul căzut. (…) El se declară glorificat în aceia care cred în El. Biserica, în numele Său, trebuie să continue fără pată lucrarea pe care El a început-o; şi atunci când această biserică va fi în final răscumpărată în Paradisul lui Dumnezeu, El va privi asupra muncii sufletului Său şi va fi mulţumit. În toată veşnicia, oastea celor răscumpăraţi va fi principala Sa glorie. (Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 260-261)

  „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Noi trebuie să privim întotdeauna la Hristos. Aceia care fac lucrul acesta umblă cu Dumnezeu cum a făcut Enoh şi, fără ca ei să-şi dea seama, devin una cu Tatăl şi cu Fiul. Zi după zi, are loc o schimbare a minţii şi a inimii, iar înclinaţiile naturale, căile fireşti sunt modelate după căile şi Duhul lui Dumnezeu. Ei îşi dezvoltă cunoştinţele spirituale şi cresc până la înălţimea staturii de bărbaţi şi femei în Isus Hris-tos. Ei prezintă lumii caracterul lui Hristos şi rămân în El şi El, în ei. Aceştia împlinesc misiunea pentru care au fost chemaţi, aceea de a fi copii ai lui Dumnezeu, devin lumina lumii, o cetate aşezată pe un munte, ce nu poate fi ascunsă. „Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acoperă cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeşnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina” (Luca 8:16). Aceia care au fost luminaţi de sus transmit mai departe razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. (Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894)

  Noi Îl prezentăm pe Hristos - 2018. Noi trebuie să privim întotdeauna la Hristos. Aceia care fac lucrul acesta umblă cu Dumnezeu cum a făcut Enoh şi, fără ca ei să-şi dea seama, devin una cu Tatăl şi cu Fiul. Zi după zi, are loc o schimbare a minţii şi a inimii, iar înclinaţiile naturale, căile fireşti sunt modelate după căile şi Duhul lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...