Articolul precedentCapra neagră
  Articolul următorSlăbănogul de la Betesda

  Noi Îl prezentăm pe Hristos

  Eu în ei şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. (Ioan 17:23)

  În rugăciunea de mijlocire a lui Isus înaintea Tatălui, El a declarat că a îndeplinit condiţiile prin care devenea obligatoriu ca Tatăl să-Şi îndeplinească partea Sa din contractul încheiat în ceruri, cu privire la omul căzut. (…) El se declară glorificat în aceia care cred în El. Biserica, în numele Său, trebuie să continue fără pată lucrarea pe care El a început-o; şi atunci când această biserică va fi în final răscumpărată în Paradisul lui Dumnezeu, El va privi asupra muncii sufletului Său şi va fi mulţumit. În toată veşnicia, oastea celor răscumpăraţi va fi principala Sa glorie. (Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 260-261)

  „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Noi trebuie să privim întotdeauna la Hristos. Aceia care fac lucrul acesta umblă cu Dumnezeu cum a făcut Enoh şi, fără ca ei să-şi dea seama, devin una cu Tatăl şi cu Fiul. Zi după zi, are loc o schimbare a minţii şi a inimii, iar înclinaţiile naturale, căile fireşti sunt modelate după căile şi Duhul lui Dumnezeu. Ei îşi dezvoltă cunoştinţele spirituale şi cresc până la înălţimea staturii de bărbaţi şi femei în Isus Hris-tos. Ei prezintă lumii caracterul lui Hristos şi rămân în El şi El, în ei. Aceştia împlinesc misiunea pentru care au fost chemaţi, aceea de a fi copii ai lui Dumnezeu, devin lumina lumii, o cetate aşezată pe un munte, ce nu poate fi ascunsă. „Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acoperă cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeşnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina” (Luca 8:16). Aceia care au fost luminaţi de sus transmit mai departe razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. (Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...