Articolul precedentNu te teme!
  Articolul următorVăduva stăruitoare

  Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, prin botez

  Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. (Coloseni 3:3)

  O mare responsabilitate apasă asupra acelora care au fost botezaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Căutaţi să înţelegeţi semnificaţia cuvintelor: „Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” În noua viaţă în care aţi intrat v-aţi legat să reprezentaţi viaţa lui Hristos, îmbrăcându-vă cu omul cel nou, „care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut” (Coloseni 3:10). „Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul… Îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători” (Coloseni 3:12,15).

  Viaţa cea veche, viaţă de păcat, este moartă; s-a intrat într-o nouă viaţă cu Hristos, prin legământul botezului. Practicaţi virtuţile caracterului Mântuitorului. Lăsaţi ca înţelepciunea Lui să locuiască în voi, în toată bogăţia cunoştinţei ei. „Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isusşi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:16,17). (…) Păcatele ce erau practicate înainte de convertire trebuie să fie părăsite odată cu omul cel vechi. Omul cel nou în Isus Hristos trebuie îmbrăcat cu… „bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.” (Letter 32,1907)

  Aceia care în spiritul şi iubirea lui Isus vor deveni una cu El vor fi într-o strânsă comuniune unul cu altul, legaţi cu firele de mătase ale iubirii. (…) „Toţi sunteţi fraţi”, acesta va fi sentimentul fiecărui copil al credinţei. (…) Toţi vor fi una în Hristos. (Manuscript 28,1897)

  Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, prin botez - 2018. Păcatele ce erau practicate înainte de convertire trebuie să fie părăsite odată cu omul cel vechi. Omul cel nou în Isus Hristos trebuie îmbrăcat cu... „bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...