Articolul precedentStocul intangibil
  Articolul următorOaspetele fără haină de nuntă

  Cei săraci în Duh vor moșteni împărăția

  Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăţia cerurilor! (Matei 5:3)

  Domnul Hristos doreşte mult să umple lumea cu o pace şi o bucurie asemenea celei din ceruri. De pe buzele Sale divine curg din abundenţă binecuvântări certe, care arată că El este izvorul bunătăţii, dar şi faptul că era dreptul Său acela de a binecuvânta şi de a impresiona mintea şi sufletul tuturor celor prezenţi. El trăia în sfera Sa aparte, sfântă, iar comorile veşniciei erau la dispoziţia Sa. Nu cunoştea nicio restricţie în a dispune de ele. Pentru El nu era un act de jefuire (un lucru de apucat) acela de a acţiona ca Dumnezeu. În binecuvântările Sale, El îi includea pe toţi aceia care aveau să formeze împărăţia Sa în această lume. El a adus în lume toate binecuvântările esenţiale pentru fericirea şi bucuria fiecărui suflet. Înaintea acelei mari mulţimi, El a prezentat bogăţiile harului ceresc, comorile strânse de veşnicul Tată. (…)

  El îi numeşte pe aceia care vor deveni moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu El însuşi. El anunţă în mod public supuşii pe care Şi-i alege, stabilindu-le locul în slujba Sa, ca fiind una cu El. Aceia care au caracterul specificat vor împărţi cu El binecuvântările, slava şi onoarea ce I se cuvin întotdeauna. (Manuscript 118,1905)

  Acela care crede că are de toate, care gândeşte că este destul de bun şi este mulţumit cu starea sa nu caută să devină părtaş al harului şi al neprihănirii lui Hristos. Mândria nu simte nicio nevoie şi, astfel, ea închide inima în faţa lui Hristos şi a infinitelor binecuvântări pe care El a venit să le dea. În inima unei asemenea persoane nu este loc pentru Isus. (…) Aceia care îşi dau seama că nu se pot mântui pe ei înşişi sau că nu sunt în stare să facă niciun lucru bun prin ei înşişi sunt cei care preţuiesc ajutorul pe care poate să-l dea Hristos. Ei sunt cei săraci în duh pe care Hristos îi numeşte fericiţi. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 13-14)

  Cei săraci în Duh vor moșteni împărăția - 2018. Hristos îi numeşte pe aceia care vor deveni moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu El însuşi. El anunţă în mod public supuşii pe care Şi-i alege, stabilindu-le locul în slujba Sa, ca fiind una cu El. Aceia care au caracterul specificat vor împărţi cu El binecuvântările, slava şi onoarea ce I se cuvin întotdeauna.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...