Articolul precedentUn singur scop
  Articolul următorFecioarele înțelepte

  Cei blânzi vor moșteni pământul

  Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! (Matei 5:5)

  Au fost ocazii când Domnul Hristos a vorbit cu o autoritate ce făcea ca spusele Lui să meargă la ţintă cu o forţă irezistibilă, cu un simţământ copleşitor al măreţiei Vorbitorului, iar omul se micşora, dispărea în comparaţie cu Cel dinaintea lui. Ei erau profund mişcaţi, mintea, sufletul lor erau profund impresionate de faptul că El repeta porunca cu autoritate de Sus. El insista ca lumea să asculte, iar ei erau încântaţi, extaziaţi şi convingerea punea stăpânire pe ei, pe mintea lor. Fiecare cuvânt îşi făcea loc, iar ascultătorii credeau şi primeau cuvintele cărora nu aveau putere să li se împotrivească. Fiecare cuvânt pe care El îl rostea era considerat de ascultătorii Săi ca fiind viaţa lui Dumnezeu. El oferea dovezi că era lumina lumii şi autoritatea bisericii, confirmând autoritatea Sa asupra tuturor. (Manuscript 118,1905)

  Isus aşeza blândeţea printre primele însuşiri ale împărăţiei Sale. Viaţa şi caracterul Său descoperă frumuseţea dumnezeiască a acestei preţioase virtuţi. (…)

  Natura umană se luptă să iasă la suprafaţă, este gata să provoace, dar cel care îl cunoaşte pe Hristos este golit de sine, de mândrie, de dorinţa de supremaţie şi are pace în suflet. Eul este pus la dispoziţia Duhului Sfânt. Atunci nu mai suntem nerăbdători să deţinem cea mai înaltă poziţie. (…) Simţim că locul cel mai bun este la picioarele Mântuitorului nostru. (…)

  Smerenia inimii, smerenia aceea care este rodul rămânerii în Hristos, este adevărata taină a binecuvântării. El îi „slăveşte pe cei nenorociţi (în engl., blânzi), mântuindu-i” (Psalmii 149:4). (…) Prin dorinţa de înălţare de sine a intrat păcatul în lume şi primii noştri părinţi au pierdut stăpânirea acestui pământ frumos, împărăţia lor. Numai prin tăgăduire de sine Hristos răscumpără ce era pierdut. El spune că noi trebuie să biruim, aşa cum El a biruit (Apocalipsa 3:21). Prin umilinţă şi predare de sine putem deveni moştenitori împreună cu El, atunci când cei „blânzi moştenesc ţara” (Psalmii 37:11). (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 21-22)

  Cei blânzi vor moșteni pământul - 2018. Numai prin tăgăduire de sine Hristos răscumpără ce era pierdut. El spune că noi trebuie să biruim, aşa cum El a biruit. Prin umilinţă şi predare de sine putem deveni moştenitori împreună cu El, atunci când cei „blânzi moştenesc ţara”.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis