Articolul precedentDumnezeu nu greșește
  Articolul următorFiul pierdut – încrederea

  Cei flămânzi și însetați vor fi săturați

  Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! (Matei 5:6)

  Neprihănirea înseamnă sfinţenie; este asemănarea cu Dumnezeu, iar „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:16). Ea este trăirea Legii lui Dumnezeu, pentru că „toate poruncile Tale sunt drepte!” (Psalmii 119:172), iar „dragostea este împlinirea Legii” (Romani 13:10). Neprihănirea este iubire, iar iubirea este lumina şi viaţa lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu este întrupată în Hristos. Noi primim neprihănirea, primindu-L pe El.

  Neprihănirea nu se capătă prin lupte chinuitoare sau munci istovitoare, nici prin daruri sau sacrificii, ci ea se dă în dar oricărui suflet care flămânzeşte şi însetează după ea. (…)

  Nimeni de pe pământ nu poate să dea ceva ce va potoli foamea şi setea sufletului. Dar Isus spune: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6:35).

  După cum avem nevoie de hrană pentru susţinerea puterii noastre fizice, tot aşa avem nevoie de Hristos, Pâinea din ceruri, pentru a susţine viaţa spirituală şi a ne da putere să facem faptele lui Dumnezeu. După cum corpul primeşte hrană continuu, care susţine viaţa şi vigoarea, tot aşa sufletul trebuie să comunice continuu cu Hristos, supunându-se Lui şi depinzând în totul de El.

  După cum călătorul obosit caută izvorul în pustie, iar când îl găseşte îşi potoleşte setea arzătoare, tot aşa şi creştinul va înseta după apa curată a vieţii şi o va căpăta. Hristos este un izvor de apă vie. (…) Noi nu trebuie să căutăm a ne potoli setea la nişte pârâiaşe, pentru că marele Izvor este chiar deasupra noastră şi din apele lui îmbelşugate putem să bem în voie, dacă ne ridicăm puţin mai sus pe calea credinţei.

  Cuvintele lui Dumnezeu sunt izvoarele vieţii. Dacă veţi căuta aceste izvoare de apă vie, veţi fi conduşi prin Duhul Sfânt în comuniune cu Dumnezeu. (…) Atunci veţi şti că Hristos vă conduce; un învăţător divin este alături de voi. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 23-25)

  Cei flămânzi și însetați vor fi săturați - 2018. Cuvintele lui Dumnezeu sunt izvoarele vieţii. Dacă veţi căuta aceste izvoare de apă vie, veţi fi conduşi prin Duhul Sfânt în comuniune cu Dumnezeu. Atunci veţi şti că Hristos vă conduce; un învăţător divin este alături de voi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis