Articolul precedentDumnezeu nu greșește
  Articolul următorFiul pierdut – încrederea

  Cei flămânzi și însetați vor fi săturați

  Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! (Matei 5:6)

  Neprihănirea înseamnă sfinţenie; este asemănarea cu Dumnezeu, iar „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:16). Ea este trăirea Legii lui Dumnezeu, pentru că „toate poruncile Tale sunt drepte!” (Psalmii 119:172), iar „dragostea este împlinirea Legii” (Romani 13:10). Neprihănirea este iubire, iar iubirea este lumina şi viaţa lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu este întrupată în Hristos. Noi primim neprihănirea, primindu-L pe El.

  Neprihănirea nu se capătă prin lupte chinuitoare sau munci istovitoare, nici prin daruri sau sacrificii, ci ea se dă în dar oricărui suflet care flămânzeşte şi însetează după ea. (…)

  Nimeni de pe pământ nu poate să dea ceva ce va potoli foamea şi setea sufletului. Dar Isus spune: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6:35).

  După cum avem nevoie de hrană pentru susţinerea puterii noastre fizice, tot aşa avem nevoie de Hristos, Pâinea din ceruri, pentru a susţine viaţa spirituală şi a ne da putere să facem faptele lui Dumnezeu. După cum corpul primeşte hrană continuu, care susţine viaţa şi vigoarea, tot aşa sufletul trebuie să comunice continuu cu Hristos, supunându-se Lui şi depinzând în totul de El.

  După cum călătorul obosit caută izvorul în pustie, iar când îl găseşte îşi potoleşte setea arzătoare, tot aşa şi creştinul va înseta după apa curată a vieţii şi o va căpăta. Hristos este un izvor de apă vie. (…) Noi nu trebuie să căutăm a ne potoli setea la nişte pârâiaşe, pentru că marele Izvor este chiar deasupra noastră şi din apele lui îmbelşugate putem să bem în voie, dacă ne ridicăm puţin mai sus pe calea credinţei.

  Cuvintele lui Dumnezeu sunt izvoarele vieţii. Dacă veţi căuta aceste izvoare de apă vie, veţi fi conduşi prin Duhul Sfânt în comuniune cu Dumnezeu. (…) Atunci veţi şti că Hristos vă conduce; un învăţător divin este alături de voi. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 23-25)

  Cei flămânzi și însetați vor fi săturați - 2018. Cuvintele lui Dumnezeu sunt izvoarele vieţii. Dacă veţi căuta aceste izvoare de apă vie, veţi fi conduşi prin Duhul Sfânt în comuniune cu Dumnezeu. Atunci veţi şti că Hristos vă conduce; un învăţător divin este alături de voi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...