Articolul precedentAlege viața
  Articolul următorFratele cel mare

  Cei milostivi vor avea parte de milă

  Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! (Matei 5:7)

  Din fire, inima omului este rece, întunecată şi lipsită de iubire. Ori de câte ori cineva manifestă un spirit de milă şi iertare, nu face aceasta de la sine, ci prin influenţa Duhului lui Dumnezeu, care lucrează la inima sa. „Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit mai întâi” (1 Ioan 4:19).

  Dumnezeu însuşi este izvorul milei. Numele Lui este „îndurător şi milostiv” (Exod 34:6). El nu se poartă faţă de noi după cum merităm, nici nu întreabă dacă suntem vrednici de iubirea Lui, ci revarsă asupra noastră bogăţiile iubirii Sale, ca să ne facă vrednici. El nu este răzbunător. Nu caută să pedepsească, ci să răscumpere. Chiar şi asprimea pe care El o manifestă prin providenţa Sa este pentru mântuirea celui abătut. El doreşte din toată inima să uşureze vaiurile oamenilor. (…) Toţi aceia ale căror inimi sunt unite cu inima Iubirii Nemărginite vor căuta să îndrepte, şi nu să osândească. Hristos locuind în suflet este un izvor care nu seacă niciodată. Oriunde locuieşte El va fi un belşug de binefacere.

  La strigătul celor rătăciţi, al celor ispitiţi, al victimelor naufragiate din cauza lipsei şi a păcatului, creştinul nu întreabă: Merită ei oare?, ci: Cum pot să le vin în ajutor? în cei mai stricaţi, cei mai decăzuţi, el vede suflete pentru mântuirea cărora Hristos a murit. (…) Milostivi sunt aceia care dau dovadă deîmpreună-simţire cu cei sărmani, suferinzi şi apăsaţi. (…)

  Omul care îşi predă viaţa lui Dumnezeu slujindu-i pe copiii Săi este legat de Acela care are toate resursele universului la porunca Sa. Viaţa sa este legată de viaţa lui Dumnezeu prin lanţul de aur al făgăduinţelor neschimbătoare. Domnul nu-l va lăsa în ceasul suferinţei şi al necazului. „Şi Dumnezeul meu să se îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos” (Filipeni 4:19). Şi în ceasul revenirii finale, cel milostiv va afla scăpare în harul îndurătorului Mântuitor şi va fi primit în locaşurile veşnice. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 27-29)

  Cei milostivi vor avea parte de milă - 2018. Omul care îşi predă viaţa lui Dumnezeu slujindu-i pe copiii Săi este legat de Acela care are toate resursele universului la porunca Sa. Viaţa sa este legată de viaţa lui Dumnezeu prin lanţul de aur al făgăduinţelor neschimbătoare. Domnul nu-l va lăsa în ceasul suferinţei şi al necazului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...