Articolul precedentAlege viața
  Articolul următorFratele cel mare

  Cei milostivi vor avea parte de milă

  Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! (Matei 5:7)

  Din fire, inima omului este rece, întunecată şi lipsită de iubire. Ori de câte ori cineva manifestă un spirit de milă şi iertare, nu face aceasta de la sine, ci prin influenţa Duhului lui Dumnezeu, care lucrează la inima sa. „Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit mai întâi” (1 Ioan 4:19).

  Dumnezeu însuşi este izvorul milei. Numele Lui este „îndurător şi milostiv” (Exod 34:6). El nu se poartă faţă de noi după cum merităm, nici nu întreabă dacă suntem vrednici de iubirea Lui, ci revarsă asupra noastră bogăţiile iubirii Sale, ca să ne facă vrednici. El nu este răzbunător. Nu caută să pedepsească, ci să răscumpere. Chiar şi asprimea pe care El o manifestă prin providenţa Sa este pentru mântuirea celui abătut. El doreşte din toată inima să uşureze vaiurile oamenilor. (…) Toţi aceia ale căror inimi sunt unite cu inima Iubirii Nemărginite vor căuta să îndrepte, şi nu să osândească. Hristos locuind în suflet este un izvor care nu seacă niciodată. Oriunde locuieşte El va fi un belşug de binefacere.

  La strigătul celor rătăciţi, al celor ispitiţi, al victimelor naufragiate din cauza lipsei şi a păcatului, creştinul nu întreabă: Merită ei oare?, ci: Cum pot să le vin în ajutor? în cei mai stricaţi, cei mai decăzuţi, el vede suflete pentru mântuirea cărora Hristos a murit. (…) Milostivi sunt aceia care dau dovadă deîmpreună-simţire cu cei sărmani, suferinzi şi apăsaţi. (…)

  Omul care îşi predă viaţa lui Dumnezeu slujindu-i pe copiii Săi este legat de Acela care are toate resursele universului la porunca Sa. Viaţa sa este legată de viaţa lui Dumnezeu prin lanţul de aur al făgăduinţelor neschimbătoare. Domnul nu-l va lăsa în ceasul suferinţei şi al necazului. „Şi Dumnezeul meu să se îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos” (Filipeni 4:19). Şi în ceasul revenirii finale, cel milostiv va afla scăpare în harul îndurătorului Mântuitor şi va fi primit în locaşurile veşnice. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 27-29)

  Cei milostivi vor avea parte de milă - 2018. Omul care îşi predă viaţa lui Dumnezeu slujindu-i pe copiii Săi este legat de Acela care are toate resursele universului la porunca Sa. Viaţa sa este legată de viaţa lui Dumnezeu prin lanţul de aur al făgăduinţelor neschimbătoare. Domnul nu-l va lăsa în ceasul suferinţei şi al necazului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis