Articolul precedentAparențe înșelătoare
  Articolul următorSamariteanul milos

  Cei prigoniți primesc împărăția

  Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăţia cerurilor! (Matei 5:10)

  Isus nu le oferă urmaşilor Săi speranţa de a ajunge la slavă şi bogăţii pământeşti, precum şi de a avea parte de o viaţă ferită de încercări, ci El le prezintă privilegiul de a umbla împreună cu Stăpânul lor pe calea tăgăduirii de sine şi a ocării, din pricină că lumea nu-i cunoaşte. El, care a venit să răscumpere omenirea pierdută, a fost primit cu împotrivire de către forţele unite ale vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi ai omului. Aflaţi într-o unitate fără milă, oamenii răi şi îngerii răi s-au ridicat împotriva Prinţului păcii. Cu toate că fiecare cuvânt şi faptă a Sa transmiteau numai milă dumnezeiască, faptul că nu se potrivea cu lumea dădea naştere la cea mai dârză împotrivire. Din cauză că nu voia să îngăduie manifestarea pasiunilor rele ale fiinţei noastre, El a trezit cea mai amarnică împotrivire şi vrăjmăşie. Tot aşa se întâmplă cu aceia care trăiesc cu evlavie în Hristos Isus. Între neprihănire şi păcat, iubire şi ură, adevăr şi minciună este o luptă de nestăpânit. Când cineva prezintă iubirea lui Hristos şi frumuseţea sfinţeniei Sale, el îi atrage de partea sa pe supuşii împărăţiei lui Satana, iar prinţul răutăţii este stârnit să se împotrivească. Prigoana şi ocara îi aşteaptă pe toţi aceia care sunt pătrunşi de spiritul lui Hristos. Caracterul prigoanei se schimbă cu timpul, dar principiul, spiritul care stă la temelia ei, este acelaşi care a ucis pe cei aleşi ai Domnului chiar din zilele lui Abel.

  Pe măsură ce oamenii caută să fie în armonie cu Dumnezeu, vor descoperi că „pricina de poticnire a crucii” n-a încetat. Domniile, puterile şi spiritele rele se ridică în luptă împotriva tuturor acelora care dau ascultare legii cerului. De aceea, departe de a produce mâhnire, prigoana trebuie să le aducă bucurie ucenicilor lui Hristos, pentru că aceasta este o dovadă că ei merg pe urmele învăţătorului lor. (…)

  Prin încercări şi persecuţie, slava şi caracterul lui Dumnezeu sunt descoperite în cei aleşi ai Săi. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 33-35)

  Cei prigoniți primesc împărăția - 2018. Când cineva prezintă iubirea lui Hristos şi frumuseţea sfinţeniei Sale, el îi atrage de partea sa pe supuşii împărăţiei lui Satana, iar prinţul răutăţii este stârnit să se împotrivească. Prigoana şi ocara îi aşteaptă pe toţi aceia care sunt pătrunşi de spiritul lui Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  A cincea roată

  Nimeni nu ne poate face să ne simțim altfel decât noi acceptăm să o facem. Pentru a ne cunoaște cu adevărat valoarea, ar trebui să nu mai privim în oglinda ochilor celorlalți și nici în oglinda proprie, ci în felul în care ne vede Dumnezeu. Cum crezi că te vede El din moment ce a fost gata să moară pe cruce pentru tine? Cât crezi că valorezi pentru El dacă El spune că „te-a săpat pe palmele Lui”? Nicăieri nu valorezi mai mult decât în ochii Mântuitorului tău; nu-ți desprinde privirea de la El!

  Iertarea

  Trebuie să le cerem iertare celorlalți și Tatălui nostru ceresc. El ne iubește atât de mult, că este bucuros să ne ierte. Lăudați numele Lui!

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Investește în copiii și nepoții tăi!

  Ne predăm astăzi în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca mărgăritarele Tale de înțelepciune să devină realitate în viețile noastre, ale tuturor, așa încât nepoții să fie „cununa” bunicilor, iar părinții – „slava” copiilor lor. PROVOCARE: Gândește-te la modalități practice de a întinde punți între generații!

  Idők és alkalmak

  „Mondta pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya...