Articolul precedentIzolarea și singurătatea
  Articolul următorZacheu

  Fărădelegea iertată, păcatul acoperit

  Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! (Psalmii 32:1)

  Dumnezeu, care ţine seama de căderea unei vrăbii, este atent la comportamentul şi la simţămintele tale. El îţi vede invidia, prejudecăţile, încercarea de a-ţi îndreptăţi acţiunile în cele mai mici probleme de nedreptate. Când înţelegi greşit cuvintele şi acţiunile altuia şi când propriile simţăminte sunt răscolite, aşa încât faci declaraţii incorecte, când se ştie că eşti certat cu fratele tău şi că faci pe alţii, în virtutea încrederii pe care o au în tine, să îl privească aşa cum îl priveşti tu, când amărăciunea locuieşte în tine, mulţi sunt mânjiţi. Când devine clar faptul că simţămintele tale sunt incorecte, încerci tu să îndepărtezi impresiile greşite tot aşa de sârguincios pe cât ai fost când le-ai răspândit? (…)

  Dumnezeu cere ca, atunci când ai făcut cea mai mică nedreptate altuia, să-ţi mărturiseşti greşeala, nu numai faţă de acela pe care l-ai rănit, ci şi faţă de aceia care, prin influenţa ta, au fost determinaţi să-l privească pe fratele lor într-o lumină falsă, făcând astfel fără efect lucrarea ce i-a fost încredinţată de Dumnezeu. (…) Prin pocăinţă şi mărturisire poţi avea scris în dreptul numelui tău iertat sau poţi să te împotriveşti lucrării Duhului lui Dumnezeu şi, în tot restul vieţii tale, să acţionezi ca şi cum simţămintele tale greşite şi concluziile tale nedrepte nu au putut fi evitate. Dar vor rămâne acţiunile, răul făcut, care au dus la ruina acelora în a căror inimi ai plantat rădăcini de amărăciune. (…)

  Oricare ar fi natura păcatului tău, mărturiseşte-l. Dacă el este numai împotriva lui Dumnezeu, mărturiseşte-l numai Lui. Dacă ai greşit sau ai ofensat pe cineva, mărturiseşte-le şi lor, şi vei primi binecuvântarea Domnului. În felul acesta, mori faţă de eu, şi Hristos ia chip în tine. (…) Noi trebuie să ne consacrăm lui Dumnezeu fără rezerve, cu o iubire arzătoare, având o credinţă neşovăitoare. Apoi buzele noastre vor mărturisi despre înviorarea minţii şi despre acţiunea profundă a Duhului lui Dumnezeu asupra sufletului. (Review and Herald, 16 decembrie 1890)

  Fărădelegea iertată, păcatul acoperit - 2018. Prin pocăinţă şi mărturisire poţi avea scris în dreptul numelui tău iertat sau poţi să te împotriveşti lucrării Duhului lui Dumnezeu şi, în tot restul vieţii tale, să acţionezi ca şi cum simţămintele tale greşite şi concluziile tale nedrepte nu au putut fi evitate.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cinci seturi maximum

  Oricât ți s-ar părea că Diavolul mai are putere, oricât ai avea impresia că el încă mai poate câștiga ceva, ține minte că, odată cu jertfa de pe Golgota, Satana este un dușman învins. El a fost izolat aici pe pământ și aici va sfârși după ce va fi judecat în fața universului întreg. Oricât ar vrea el să ne temem de puterile lui, să știi că el este mai slab decât orice copil care se pleacă pe genunchi și se roagă în numele Mântuitorului Isus. Prin forțele noastre putem să fim oricând învinși, dar în puterea și cu ocrotirea Domnului nostru, niciodată.

  Cea mai dragă mamă

  Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru binecuvântări. Casa mi-este binecuvântată. Eu sunt binecuvântată și foarte favorizată de Dumnezeul Preaînalt. Mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântarea mamelor noastre!

  Calea răbdării

  Cu toții avem nevoie de o doză în plus de răbdare. Așadar, dacă treci prin dificultăți, probleme, greutăți, gândește-te numai că aceasta poate fi cea mai bună oportunitate de a-ți întări răbdarea. În cele din urmă, când încercarea este depășită, noi sfârșim prin a avea caracterul lui Isus.

  Rugăciunea bunicii

  Să ne rugăm astăzi pentru nepoții bisericii: să crească în pace, gustând zilnic iubirea lui Dumnezeu! PROVOCARE: Întâlnește-ți, zilele acestea, nepoții (dacă nu ai nepoți, ai putea vizita un copil care nu are bunici)! Dacă se poate, frământați împreună un cozonac! Oricum, vorbește-le despre dragostea lui Dumnezeu!

  Kövessük Krisztust!

  „Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága...