Articolul precedentRar și nobil
  Articolul următorLazăr

  Hristos în voi, nădejdea slavei

  Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei. (Coloseni 1:27)

  Lucrul care aduce suferinţă trupului şi sufletului aproape tuturor oamenilor este simţământul de nemulţumire, de murmurare şi supărare. Astfel de oameni n-au Dumnezeu, n-au acea speranţă care să pătrundă dincolo de ce se vede, care este ca o ancoră sigură şi de neclintit pentru suflet. Toţi cei care au această speranţă se vor curăţi, după cum El este curat. Unii ca aceştia nu au dorinţe neîmplinite, nu murmură şi nu sunt nemulţumiţi; ei nu se aşteaptă mereu la ce e mai rău şi nici nu hrănesc probleme artificiale. Dar vedem că multora dintre cei care au înaintea lor o vreme de necazuri îngrijorarea le este întipărită pe faţă; ei par să nu aibă nicio consolare, au mereu o privire înspăimântată, din cauza unor posibile necazuri. (…) Distracţiile deşarte nu vor înceta niciodată în mintea unora ca aceştia. Ei au nevoie de influenţa transformatoare a Duhului lui Dumnezeu pentru a fi fericiţi. Ei trebuie să beneficieze de mijlocirea Domnului Hristos pentru a găsi o mângâiere divină şi substanţială. „Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare” (1 Petru 3:10). (…) Aceia care au trăit în viaţa lor acest adevăr scripturistic sunt cu adevărat fericiţi. (…) Hristos în ei, nădejdea slavei va însemna sănătate pentru corp şi tărie pentru suflet. (Mărturii, vol. 1, p. 566) Sufletului care este plin de iubirea lui Hristos (…) îi place să-L contemple pe Hristos şi, privind la El, va fi schimbat după chipul Său. Hristos ia chip înăuntru, El, nădejdea slavei. Încrederea omului creşte (…) şi iubirea lui devine tot mai profundă şi mai largă, având asigurarea că rămâne în Hristos şi Hristos în el. (…) Noi putem privi la Isus, la mila Lui plină de bunătate, fiind astfel încurajaţi să perseverăm, punându-ne toată încrederea în El, care a zis: „îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!” (Ioan 16:33). (Youth’s Instructor, 9 august 1894).

  Hristos în voi, nădejdea slavei - 2018. Sufletului care este plin de iubirea lui Hristos îi place să-L contemple pe Hristos şi, privind la El, va fi schimbat după chipul Său. Hristos ia chip înăuntru, El, nădejdea slavei. Încrederea omului creşte şi iubirea lui devine tot mai profundă şi mai largă, având asigurarea că rămâne în Hristos şi Hristos în el.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...