Ne bucurăm în Domnul

  Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul. (Psalmii 104:34)

  Aşezaţi-vă cu totul în mâinile lui Isus. Contemplaţi marea Sa iubire şi, în timp ce meditaţi asupra sacrificiului Său infinit, făcut pentru ca noi să putem crede în El, inima voastră se va umple de o bucurie sfântă, de pace, linişte şi de o iubire indescriptibilă. În timp ce vorbim cu Isus, când îl chemăm în rugăciune, încrederea noastră că El este Mântuitorul nostru personal, iubitor, ne va întări, iar caracterul Său ni se va părea mai plăcut şi tot mai plăcut. (…) Noi ne putem bucura de o masă bogată a iubirii şi, când ajungem să credem pe deplin că suntem ai Lui prin adopţiune, putem avea o pregustare a cerului. Aşteptaţi în credinţă răspunsul Domnului. Domnul atrage sufletul în rugăciune şi ne face să simţim preţioasa Lui iubire. Atunci suntem mai aproape de El şi putem avea o dulce comuniune cu EL Obţinem astfel o înţelegere deosebită a bunătăţii şi a milei Sale, iar inimile noastre se frâng şi se topesc în contemplarea iubirii ce ne este oferită. Simţim într-adevăr că Hristos trăieşte în suflet. (…) Pacea noastră este ca un râu, val după val de slavă se rostogoleşte în inimă şi, într-adevăr, cinăm cu Isus şi El, cu noi. Noi avem un sentiment al înţelegerii iubirii lui Dumnezeu şi ne odihnim în dragostea Lui. Nicio limbă n-o poate descrie, ea este mai presus de cunoaşterea noastră. Noi suntem una cu Hristos, iar viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Avem asigurarea că, atunci când Acela care este viaţa noastră va apărea, vom apărea şi noi cu El în slavă. Cu o puternică încredere îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl nostru. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Spiritul Său ne face asemenea lui Hristos în temperament, dispoziţie şi îl reprezentăm atunci pe Hristos altora. Când Hristos locuieşte în suflet, acest lucru nu poate fi ascuns; căci El este ca un izvor de apă curgând în viaţa veşnică. Noi nu putem decât să reprezentăm asemănarea cu Hristos în caracterul nostru, iar cuvintele şi comportamentul nostru să producă în alţii o iubire profundă, statornică şi crescândă faţă de Isus Hristos şi să dăm pe faţă faptul că (…) suntem asemenea chipului lui Isus Hristos. (Letter 52,1894)

  Ne bucurăm în Domnul - 2018. Domnul atrage sufletul în rugăciune şi ne face să simţim preţioasa Lui iubire. Atunci suntem mai aproape de El şi putem avea o dulce comuniune cu EL. Obţinem astfel o înţelegere deosebită a bunătăţii şi a milei Sale, iar inimile noastre se frâng şi se topesc în contemplarea iubirii ce ne este oferită. Simţim într-adevăr că Hristos trăieşte în suflet.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...