Articolul precedentImn inspirat
  Articolul următorBaraba

  Templul lui Dumnezeu trebuie să fie sub o continuă îngrijire

  Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla in mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.” (2 Corinteni 6:16)

  Noi trebuie să ascultăm de legile împărăţiei Sale, făcând din noi înşine tot ceea ce este posibil să fim. Noi trebuie să cultivăm perseverent cele mai înalte puteri ale fiinţei noastre, aducându-ne aminte că suntem proprietatea lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. Nouă ni se cere să creştem, să ne dezvoltăm zilnic. Chiar în această lume a păcatului şi a durerii, noi putem, prin eforturi serioase şi perseverente, să ne ridicăm la cea mai înaltă eficienţă spirituală. (…) Noi trebuie să fim plăcuţi lui Dumnezeu. Şi putem fi, căci Enoh a fost plăcut lui Dumnezeu, deşi a trăit într-un veac degenerat. Şi sunt şi în zilele noastre enohi.

  Casa trupului omenesc, zidirea lui Dumnezeu, templul Său, cere o veghere atentă, vigilentă. Împreună cu David, putem exclama: „Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.” Opera lui Dumnezeu trebuie să fie păstrată, pentru ca universului ceresc şi rasei decăzute să li se arate că oamenii sunt temple ale viului Dumnezeu.

  Desăvârşirea caracterului pe care o cere Dumnezeu este pregătirea întregii fiinţe, ca un templu, pentru locuirea Duhului Sfânt. Domnul cere slujirea întregului mecanism uman. El doreşte ca oamenii să atingă maximumul potenţialului lor. Nu este suficient ca doar anumite părţi ale mecanismului să fie folosite. Toate părţile trebuie puse în acţiune sau, dacă nu, slujirea este incompletă. (…)

  Viaţa fizică trebuie educată, cultivată şi dezvoltată cu multă grijă, pentru ca, prin oameni, natura divină să fie dezvăluită în toată plinătatea ei. Dumnezeu aşteaptă ca oamenii să folosească intelectul pe care El li l-a dat. Ei trebuie să îi acorde conştiinţei locul suprem ce i-a fost atribuit. Puterile mintale şi fizice, împreună cu sentimentele, trebuie să fie astfel cultivate încât să poată atinge cea mai înaltă eficienţă. (Manuscript 130,1899)

  Templul lui Dumnezeu trebuie să fie sub o continuă îngrijire - 2018. Viaţa fizică trebuie educată, cultivată şi dezvoltată cu multă grijă, pentru ca, prin oameni, natura divină să fie dezvăluită în toată plinătatea ei. Dumnezeu aşteaptă ca oamenii să folosească intelectul pe care El li l-a dat. Ei trebuie să îi acorde conştiinţei locul suprem ce i-a fost atribuit.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...