Articolul precedentBucuria în Domnul
  Articolul următorClaudia Procula

  Împodobit cu frumusețe divină

  Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de Templul Lui. (Psalmii 27:4)

  Puteri înalte stau la dispoziţia tuturor. Sub supravegherea lui Dumnezeu, omul poate avea o minte nestricată, sfinţită, înălţată, înnobilată. Prin harul lui Hristos, mintea omului este făcută în stare să-L iubească şi să-L glorifice pe Dumnezeu, Creatorul.

  Domnul Isus Hristos a venit în lumea noastră ca să îl reprezinte pe Tatăl. (…) Hristos a fost imaginea fidelă a persoanei Tatălui Său; El a venit în lumea noastră ca să refacă în om chipul moral al lui Dumnezeu, pentru ca asupra omului, deşi căzut, să poată prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu să fie imprimat chipul şi caracterul divin. (Manuscript 24,1891)

  Dumnezeu doreşte ca ei, copiii Săi, să fie frumoşi, dar nu cu podoabe artificiale, ci cu frumuseţea caracterului, cu farmecul bunătăţii şi al afecţiunii, care fac ca inimile lor să fie pline de bucurie şi fericire. (Signs of the Times, 6 decembrie 1877)

  Fetele ar trebui învăţate că adevăratul farmec al feminităţii nu stă numai în frumuseţea corpului sau a feţei şi nu constă nici în a avea maniere alese, ci într-o atitudine blândă şi liniştită, în răbdare, generozitate, bunătate şi dispoziţia de a face şi de a suferi pentru alţii. Ele trebuie să fie învăţate să lucreze, să înveţe cu anumite scopuri, să trăiască pentru un anume rost, să se încreadă în Dumnezeu, să se teamă de El şi să-şi respecte părinţii. Apoi, pe măsură ce cresc, ele vor ajunge să aibă o gândire curată, încredere în ele însele şi vor fi apreciate. Va fi imposibil să dezonorezi o astfel de femeie. Ea va scăpa de ispitele şi încercările ce au fost ruina multora. (Îndrumarea copilului, p. 140).

  Domnul Hristos a fost trimis ca modelul nostru şi să nu arătăm oare că avem toată bunătatea, iubirea şi (…) farmecul Său? Şi iubirea lui Isus Hristos va pune stăpânire pe caracterul şi viaţa noastră. Vorbirea noastră va fi sfântă şi ne vom ocupa de lucruri cereşti. (Manuscript 7,1888)

  Împodobit cu frumusețe divină - 2018. Fetele ar trebui învăţate că adevăratul farmec al feminităţii nu stă numai în frumuseţea corpului sau a feţei şi nu constă nici în a avea maniere alese, ci într-o atitudine blândă şi liniştită, în răbdare, generozitate, bunătate şi dispoziţia de a face şi de a suferi pentru alţii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Speranța – piesa lipsă

  Dumnezeu știa că dacă ea ar fi început ziua cu El, studiind din Cuvântul Său, acest lucru i-ar fi adus speranța care îi lipsea. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, ne va aduce și nouă speranța de care avem nevoie.

  Empatia

  Găseşte astăzi pe cineva cu care să empatizezi. Încearcă să-i oferi uşurare în durerea sa. Rămâi deschis la această posibilitate ca cei din jur să-şi poată împlini nevoile prin empatia ta. Pe lângă binele pe care îl faci altora, tu însuţi vei primi o recoltă de beneficii în ce priveşte bunăstarea fizică, psihică şi morală.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Bűnbetegek orvossága

  „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől...