Avraam a dat întotdeauna dovadă de o politețe neegoistă

  Nu-i oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu ia stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. (Geneza 13:9)

  Casa lui Avraam număra mai bine de o mie de suflete. Aceia care au fost conduşi de către învăţăturile sale să se închine adevăratului Dumnezeu au găsit un cămin în tabăra sa, iar aici, ca într-o şcoală, ei au primit o învăţătură de aşa natură, încât să îi pregătească să fie reprezentanţi ai credinţei. Iubirea lui Avraam pentru copiii săi şi pentru casa lui l-a făcut să vegheze asupra credinţei lor religioase, să le transmită o cunoaştere a rânduielilor divine, ca fiind cea mai preţioasă moştenire pe care el le-o putea transmite şi, prin ei, (…) lumii.Toţi erau învăţaţi că se aflau sub conducerea Dumnezeului cerului. Nu trebuia să fie nicio opresiune din partea părinţilor şi nicio neascultare din partea copiilor. Legea lui Dumnezeu stabilise pentru fiecare datoria lui şi numai prin ascultare ei puteau să-şi asigure fericirea şi prosperitatea.

  Propriul său exemplu, influenţa tăcută a vieţii sale zilnice, a constituit o lecţie continuă. Integritatea neabătută, bunăvoinţa şi amabilitatea neegoistă, care au câştigat admiraţia regilor, s-au manifestat în familie. În viaţa sa a existat o mireasmă, o nobleţe şi un farmec al caracterului care demonstrau tuturor că el era în armonie cu cerul. El n-a neglijat sufletul celui mai umil slujitor. În casa sa nu era o lege pentru stăpân şi alta pentru slujitor; o cale uşoară pentru cel bogat şi o alta pentru cel sărac. Toţi erau trataţi cu dreptate şi înţelegere. (Manuscript 22,1904)

  El a fost un om al credinţei, care a urmat întotdeauna principiile celei mai stricte integrităţi. În toate relaţiile lui de afaceri, el era amabil şi onorabil. Viaţa lui era ghidată de politeţea creştină şi considera slujire lui Dumnezeu prioritară faţă de orice altceva. El nu s-ar fi abătut cu nimic de la curatele principii creştine. (Letter 203,1903)

  Stă în puterea fiecărui om să pună în practică adevărata amabilitate creştină. (Manuscript 19,1892)

  Avraam a dat întotdeauna dovadă de o politețe neegoistă - 2018. Avraam a fost un om al credinţei, care a urmat întotdeauna principiile celei mai stricte integrităţi. În toate relaţiile lui de afaceri, el era amabil şi onorabil. Viaţa lui era ghidată de politeţea creştină şi considera slujire lui Dumnezeu prioritară faţă de orice altceva. El nu s-ar fi abătut cu nimic de la curatele principii creştine.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...