Articolul precedentCăderea stelelor
  Articolul următorIosif din Arimateea

  Noi trebuie să creștem spiritual

  Dar vă îndemn, fraţilor, să sporiţi tot mai mult… (1 Tesaloniceni 4:10 u.p.)

  Ai la dispoziţie mai mult decât nişte posibilităţi limitate. Omul, în modul în care Dumnezeu foloseşte acest termen, este fiu de Dumnezeu. „Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când se va arăta El, vom fi ca El; pentru că îl vom vedea aşa cum este” (1 Ioan 3:2). Este privilegiul nostru acela de a întoarce spatele la ceea ce este ieftin şi inferior şi a ne ridica la un standard înalt – a fi respectaţi de oameni şi iubiţi de Dumnezeu.

  Lucrarea religioasă pe care Domnul a dat-o atât tinerilor, cât şi oamenilor de toate vârstele arată respectul Său pentru ei ca fii ai Săi. El le dă lucrarea de a se conduce singuri. El îi cheamă să fie colaboratori cu El în marea lucrare de răscumpărare şi înălţare. După cum un tată îl ia pe fiul său ca partener în afacerile sale, tot astfel Domnul îi ia pe copiii Săi ca parteneri ai Săi. (…)

  Tinerii şi tinerele au mai multă nevoie de harul lui Hristos ca să poată aduce în viaţa de fiecare zi principiile creştinismului. Pregătirea pentru venirea Domnului Hristos este o pregătire făcută prin Hristos în vederea exercitării celor mai înalte calităţi ale noastre. (…) Dar există o nevoie certă de a ne ţine aproape de Isus. El este tăria, reuşita şi puterea noastră. Noi nu ne putem baza nicio clipă pe noi înşine.

  Tineri şi tinere, daţi curs abilităţilor voastre cu toată conştiinciozitatea, răspândind cu generozitate lumina pe care v-o dă Dumnezeu. Studiaţi cum este cel mai bine să le oferiţi şi altora pace, lumină şi adevăr, precum şi multele şi bogatele binecuvântări ale Cerului. Progresaţi mereu. Continuaţi să urcaţi mai mult şi tot mai mult. O valoare deosebită are în prezent capacitatea de a pune mereu în acţiune puterile minţii şi ale corpului, menţinând permanent în minte realităţile veşnice. (…) Perseveraţi în lucrarea pe care aţi început-o, până când veţi obţine biruinţă după biruinţă. Educaţi-vă în vederea unui obiectiv. Păstraţi în minte cel mai înalt standard, ca să puteţi realiza binele într-o măsură mai mare şi tot mai mare, reflectând, astfel, slava lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 25 ianuarie 1910)

  Noi trebuie să creștem spiritual - 2018. Tineri şi tinere, daţi curs abilităţilor voastre cu toată conştiinciozitatea, răspândind cu generozitate lumina pe care v-o dă Dumnezeu. Studiaţi cum este cel mai bine să le oferiţi şi altora pace, lumină şi adevăr, precum şi multele şi bogatele binecuvântări ale Cerului. Progresaţi mereu. Continuaţi să urcaţi mai mult şi tot mai mult.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...