Articolul precedentO teocrație creștină
  Articolul următorOlogul de la poarta Templului

  O continuă îmbogățire a minții cu adevărul divin

  Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. (2 Petru 1:4)

  Este datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să-şi îmbogăţească mintea cu adevărurile divine. Cu cât va face mai mult acest lucru, cu atât va avea mai multă forţă şi claritate a minţii, ca să cuprindă lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Va fi din ce în ce mai plin de zel şi de vigoare, pe măsură ce principiile adevărului sunt puse în practică în viaţa zilnică.

  Viaţa spirituală este elementul care aduce binecuvântare asupra omului. Cel care va fi în armonie cu Dumnezeu va depinde în mod constant de El pentru putere. „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (Matei 5:48). Ar trebui să fie lucrarea vieţii noastre aceea de a merge mereu înainte spre desăvârşirea caracterului creştin, străduin-du-ne întotdeauna pentru conformarea faţă de voia lui Dumnezeu. Eforturile începute aici vor continua de-a lungul veşniciilor. Progresul făcut aici ne va însoţi atunci când vom intra în viaţa viitoare.

  Aceia care au preluat în viaţa lor blândeţea Domnului Hristos, puritatea şi iubirea Sa vor fi bucuroşi în Dumnezeu şi vor răspândi lumină şi bucurie asupra celor din jur. Gândul că Hristos a murit pentru a obţine pentru noi darul vieţii veşnice este suficient pentru ca din inimile noastre să pornească cele mai sincere si calde mulţumiri, iar de pe buzele noastre – cele mai entuziaste laude. Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt bogate, depline şi fără plată. Oricine doreşte ca, în puterea Domnului Hristos, să se supună condiţiilor, poate cere pentru sine împlinirea acestor promisiuni, cu toată bogăţia lor de binecuvântări. Fiind astfel din abundenţă aprovizionat din tezaurul lui Dumnezeu, cel în cauză poate, în călătoria vieţii sale, să se poarte „astfel într-un chip vrednic de Domnul, ca sa-l (fie) plăcut în orice lucru” (Coloseni 1:10), printr-un exemplu bun fiind o binecuvântare pentru semenii săi şi onorându-L pe Creatorul său. În timp ce îi va păzi pe urmaşii Săi de încrederea în sine, amintindu-le: „Fără Mine nu puteţi face nimic”, Mântuitorul nostru adaugă în aceeaşi măsură, pentru încurajarea noastră, asigurarea binevoitoare: „Cine rămâne în Mine… aduce multă roadă.” (Reviewand Herald, 20 septembrie 1881)

  O continuă îmbogățire a minții cu adevărul divin - 2018. Gândul că Hristos a murit pentru a obţine pentru noi darul vieţii veşnice este suficient pentru ca din inimile noastre să pornească cele mai sincere si calde mulţumiri, iar de pe buzele noastre - cele mai entuziaste laude. Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt bogate, depline şi fără plată.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  În brațele iubirii Sale

  Fiica mea este în mâinile lui Dumnezeu. Nu există un loc mai bun decât atât. Peste o săptămână, de la momentul când scriu aceste rânduri, ea va fi la al treilea tratament de chimioterapie și pot să îmi imaginez cum Dumnezeu stă alături de ea, ținând-o în brațele iubirii Sale.

  Mângâierea, în lumea animală

  Astăzi încearcă să încurajezi pe cineva care are nevoie să fie încurajat. Nu contează dacă este bun sau rău, dacă se potriveşte sau nu ideilor tale. Răspunde la invitaţia lui Dumnezeu de a-i oferi susţinere aproapelui tău. Vei găsi prietenie şi satisfacţie dacă faci ce zice Dumnezeu.

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Új élet

  „Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet...