Articolul precedentLetargie spirituală
  Articolul următorApostolul Pavel

  Creștem în Hristos

  Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca sâ ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. (Efeseni 4:14,15)

  Nu vă puteţi slăbi propria influenţă şi poziţie mai mult decât atunci când încercaţi să vă slăbiţi unul pe altul. (Letter 76, 1886)

  Încrederea voastră în fraţi să crească permanent, deoarece atunci când gândiţi rău vorbiţi rău, în felul acesta vă faceţi rău singuri şi vă slăbiţi singuri, când, de fapt, ar trebui să fiţi tari în Dumnezeu. (Letter 182,1901) Nu este partea noastră aceea de a măsura acţiunile altora sau de a le critica lipsurile. Dumnezeu nu ne-a făcut purtătorii păcatelor altora. În vizorul propriu trebuie să fim noi înşine. Cu cât este mai categorică lucrarea pocăinţei şi a reformei în propria voastră viaţa, cu atât mai puţin vom vedea ce e de criticat la alţii. Greşim atunci când ne măsurăm cu defectele pe care le vedem în alţii. Dumnezeu nu procedează aşa. El înţelege împrejurările vieţii fiecăruia şi judecă fiinţa umană după oportunităţile pe care fiecare le-a avut pentru desăvârşirea caracterului creştin. El ia în considerare ocaziile de care a avut parte agentul omenesc în vederea dobândirii unei cunoaşteri a lui Dumnezeu şi a adevărului Său. Cel care evaluează corect Legea lui Dumnezeu nu va compara caracterul său cu caracterul altora. El va judeca viaţa sa în raport cu Legea cea sfântă a lui Dumnezeu. (…)

  În învăţătura Sa dată ucenicilor, Mântuitorul arăta cât de radicală, totală, trebuie să fie lucrarea de eradicare a răului. „Dacă (…) ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat”, declara EI, „scoate-l şi leapădă-l de la tine.”

  Noi trebuie să progresăm continuu în desăvârşirea caracterului creştin, astfel încât să nu mai fim „copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, (…) ci, credincioşi adevărului în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” (Youth’s Instructor, 11 februarie 1908)

  Dezvoltarea este o lucrare continuă. (Mărturii, vol. 4, p. 367)

  Creștem în Hristos - 2018. Noi trebuie să progresăm continuu în desăvârşirea caracterului creştin, astfel încât să nu mai fim „copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, ci, credincioşi adevărului în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...