Atingerea staturii plinătății lui Hristos

  Până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. (Efeseni 4:13)

  Pe măsură ce faci progrese în viaţa de creştin, vei creşte constant până la statura plinătăţii lui Hristos. În experienţa ta, vei dovedi care este lărgimea şi lăţimea, adâncimea şi înălţimea iubirii lui Dumnezeu, care întrece orice cunoştinţă. Îţi vei simţi nevrednicia. Nu vei avea nicio înclinaţie să pretinzi perfecţiunea propriului caracter, ci doar pe aceea de a înălţa perfecţiunea Răscumpărătorului tău. Cu cât este mai profundă şi mai bogată experienţa ta în cunoaşterea lui Isus, cu atât mai umilă va fi părerea ta despre tine. (…)

  A-L iubi pe Dumnezeu cu toată puterea şi pe aproapele ca pe tine însuţi înseamnă adevărata sfinţire. Convertirea biblică va duce la o acţiune constantă şi durabilă, ce va fi liberă de orice egoism, de orice înălţare de sine şi de toate pretenţiile lăudăroase de sfinţenie. Dacă eşti în adevăr convertit la Dumnezeu, vei exercita o puternică şi elocventă influenţă de partea adevărului. O cunoaştere inteligentă a ceea ce înseamnă a fi creştin te va face o binecuvântare oriunde vei merge. Chiar dacă ai unul, doi sau cinci talanţi, toţi vor fi devotaţi slujirii Lui, a Aceluia care ţi i-a încredinţat. (…)

  Dumnezeu nu doreşte ca lumina ta să lumineze în aşa fel încât cuvintele sau faptele tale bune să îndrepte laudele oamenilorîn direcţia persoanei tale, ci Autorul a tot binele să fie slăvit şi înălţat. Isus, în viaţa Sa, le-a dat oamenilor un model de caracter. Cât de puţină putere a avut lumea asupra Lui, de a-L modela în armonie cu standardul ei! Toată influenţa ei a fost înlăturată. (Review and Herald, 16 octombrie 1888)

  Nu poţi sta pe loc; tu trebuie fie să avansezi, fie să regresezi. (…) Acolo unde este sănătate spirituală este şi dezvoltare. Copilul lui Dumnezeu creşte până la plinătatea staturii de bărbat şi femeie în Hristos. Nu există limite în dezvoltarea lui. (Mărturii, vol. 5, p. 264-265)

  Atingerea staturii plinătății lui Hristos - 2018. Dacă eşti în adevăr convertit la Dumnezeu, vei exercita o puternică şi elocventă influenţă de partea adevărului. O cunoaştere inteligentă a ceea ce înseamnă a fi creştin te va face o binecuvântare oriunde vei merge. Chiar dacă ai unul, doi sau cinci talanţi, toţi vor fi devotaţi slujirii Lui, a Aceluia care ţi i-a încredinţat.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...