Articolul precedentÎnaintași noi?
  Articolul următorFilip și Etiopianul

  Ca zorile dimineții

  Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii. (Osea 6:3)

  Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Nu trebuie permis ca tot ce am făcut până acum să reprezinte finalul lucrării noastre. Conducătorul mântuirii noastre spune: „Înaintaţi! Vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra!” Noi trebuie să creştem mereu în eficienţă. Viaţa noastră trebuie să fie întotdeauna sub puterea lui Hristos.

  Rugăciunea este un mijloc rânduit de Cer pentru a atinge succesul. Apelurile, cererile, rugăminţile dintre om şi om mişcă fiinţele umane şi face parte din modul de gestionare a problemelor naţiunilor. Dar rugăciunea mişcă cerul. Numai puterea care vine ca răspuns la rugăciune îi va face pe oameni înţelepţi în înţelepciunea cerului şi îi va face în stare să acţioneze în unire cu Duhul, legaţi fiind prin legăturile păcii. Rugăciunea, credinţa, încrederea în Dumnezeu aduc o putere divină care aşază calculele umane la valoarea lor reală, şi anume nicio valoare.

  În toate timpurile, Dumnezeu le-a dat fiinţelor umane descoperiri divine, pentru ca astfel El să-Şi poată aduce la îndeplinire planul, acela de a desfăşura învăţătura harului în mod progresiv în minţile omeneşti. Modul Său de a răspândi adevărul este ilustrat prin cuvintele: „EI se iveşte ca zorile dimineţii.” Acela care se aşază acolo unde Dumnezeu îl poate lumina înaintează de la obscuritatea parţială a zorilor la deplina strălucire de la amiază. (…) După cum soarele merge înainte în îndeplinirea misiunii lui de milă şi iubire, după cum razele aurii ale zilei inundă bolta cerului şi dă frumuseţe pădurilor şi munţilor, trezind lumea prin împrăştierea întunericului nopţii, tot astfel urmaşii lui Hristos trebuie să meargă înainte, în misiunea iubirii ce o au. (Australian Conference Union Record, 1 noiembrie 1904)

  Este de datoria fiecărui tânăr să se aşeze în mod hotărât şi fără rezerve de partea lui Hristos, ca să poată creşte până la statura plinătăţii lui Isus Hristos. El va fi apoi scris ca om în cartea lui Dumnezeu şi va fi om nu numai după aprecierea oamenilor, ci şi înaintea lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 26 aprilie 1894)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Despre numai zece oameni

  La o relație de adevărată prietenie cu Dumnezeu nu se ajunge din întâmplare, sau ferindu-ne cu groază de mânia Lui, ori făcând din obligație lucruri. Prietenia este un exercițiu al cunoașterii; este nevoie să citim despre El, să-L căutăm în natură și să simțim în rugăciune apropierea Lui.

  Legătura

  Cred cu tărie că trebuie să rămânem legate de Dumnezeu și unele de altele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest devoțional care ne ajută să fim sincere unele cu altele și să creăm o legătură între noi!

  Rugăciunea pentru duşmani

  Dacă ai şi tu pe cineva care ţi-a greşit, îţi propunem astăzi să te rogi pentru acea persoană. Imaginează-ţi că este foarte serios mustrată de conştiinţă, dar îi lipseşte curajul să-ţi ceară iertare. Roagă-te, iubeşte şi binecuvântează! Nu pierde ocazia de a-i face bine!

  Să nu îi pierdem!

  Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică! Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc în care tinerii să vină cu drag!

  Az igazak elváltozása

  „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak...