Articolul precedentÎnaintași noi?
  Articolul următorFilip și Etiopianul

  Ca zorile dimineții

  Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii. (Osea 6:3)

  Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Nu trebuie permis ca tot ce am făcut până acum să reprezinte finalul lucrării noastre. Conducătorul mântuirii noastre spune: „Înaintaţi! Vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra!” Noi trebuie să creştem mereu în eficienţă. Viaţa noastră trebuie să fie întotdeauna sub puterea lui Hristos.

  Rugăciunea este un mijloc rânduit de Cer pentru a atinge succesul. Apelurile, cererile, rugăminţile dintre om şi om mişcă fiinţele umane şi face parte din modul de gestionare a problemelor naţiunilor. Dar rugăciunea mişcă cerul. Numai puterea care vine ca răspuns la rugăciune îi va face pe oameni înţelepţi în înţelepciunea cerului şi îi va face în stare să acţioneze în unire cu Duhul, legaţi fiind prin legăturile păcii. Rugăciunea, credinţa, încrederea în Dumnezeu aduc o putere divină care aşază calculele umane la valoarea lor reală, şi anume nicio valoare.

  În toate timpurile, Dumnezeu le-a dat fiinţelor umane descoperiri divine, pentru ca astfel El să-Şi poată aduce la îndeplinire planul, acela de a desfăşura învăţătura harului în mod progresiv în minţile omeneşti. Modul Său de a răspândi adevărul este ilustrat prin cuvintele: „EI se iveşte ca zorile dimineţii.” Acela care se aşază acolo unde Dumnezeu îl poate lumina înaintează de la obscuritatea parţială a zorilor la deplina strălucire de la amiază. (…) După cum soarele merge înainte în îndeplinirea misiunii lui de milă şi iubire, după cum razele aurii ale zilei inundă bolta cerului şi dă frumuseţe pădurilor şi munţilor, trezind lumea prin împrăştierea întunericului nopţii, tot astfel urmaşii lui Hristos trebuie să meargă înainte, în misiunea iubirii ce o au. (Australian Conference Union Record, 1 noiembrie 1904)

  Este de datoria fiecărui tânăr să se aşeze în mod hotărât şi fără rezerve de partea lui Hristos, ca să poată creşte până la statura plinătăţii lui Isus Hristos. El va fi apoi scris ca om în cartea lui Dumnezeu şi va fi om nu numai după aprecierea oamenilor, ci şi înaintea lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 26 aprilie 1894)

  Ca zorile dimineții - 2018. Este de datoria fiecărui tânăr să se aşeze în mod hotărât şi fără rezerve de partea lui Hristos, ca să poată creşte până la statura plinătăţii lui Isus Hristos. El va fi apoi scris ca om în cartea lui Dumnezeu şi va fi om nu numai după aprecierea oamenilor, ci şi înaintea lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Credință și ascultare

  Ascultarea credincioasă a poruncii lui Dumnezeu a avut ca rezultat binecuvântarea promisă.

  Sclav

  Ca și Iosif, s-ar putea să nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Dar ai face foarte bine dacă ai adopta aceeași atitudine de supunere față de Dumnezeu, iar El îți va aduce o victorie adevărată.

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...