Articolul precedentPremiile Nobel
  Articolul următorBarnaba – căutătorul de ucenici

  Priviți la Hristos – însușiți-vă chipul Său

  Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:14)

  Forţa naţiunilor şi a indivizilor nu se află în ocaziile şi în condiţiile favorabile ce par să-i facă invincibili; puterea lor nu constă în măreţia lor trufaşă. Ceea ce poate să-i facă mari sau puternici este numai puterea lui Dumnezeu. Ei înşişi, prin atitudinea lor fată de planul Său, îşi hotărăsc propriul destin.

  Istoriile umane prezintă realizările omului, biruinţele lui în lupte, reuşita lui în atingerea succesului lumesc. Istoria lui Dumnezeu îl descrie pe om aşa cum îl vede Cerul. În rapoartele divine, tot meritul său constă în ascultarea lui de cerinţele lui Dumnezeu. (…)

  Veacurile îşi au misiunea lor. Fiecare moment îşi are lucrarea lui. Fiecare trece în veşnicie cu povara lui. (…) Dumnezeu Se ocupă încă de împărăţiile pământului. El este în marile oraşe. Ochii Săi privesc, pleoapele Sale pun la încercare lucrările fiilor oamenilor. Noi nu trebuie să spunem: „Dumnezeu a fost”, ci„Dumnezeu este”. El vede chiar şi căderea unei vrăbii, frunza ce se desprinde din pom, dar şi pe regele care este detronat. Toate sunt sub controlul Celui Infinit. Totul se schimbă. Oraşele şi naţiunile sunt măsurate de firul cu plumb din mâna lui Dumnezeu. El niciodată nu face vreo greşeală. El socoteşte corect. Tot ceea ce este pământesc este nesigur, dar adevărul rămâne veşnic.

  În ochii lumii, aceia care îi slujesc lui Dumnezeu pot părea slabi. La prima vedere, sunt acoperiţi de valuri, dar, odată cu valul următor, sunt văzuţi ridicându-se mai aproape de cer. „Eu le dau viaţă veşnică”, spune Domnul, „şi nimeni nu-i va smulge din mâna Mea.” Deşi regii pot fi detronaţi şi naţiuni pot fi înlăturate, sufletul care prin credinţă se leagă de planul lui Dumnezeu va rămâne veşnic. (Youth’s Instructor, 29 septembrie 1903)

  Aţintiţi-vă privirea la Isus şi, privind la El, veţi ajunge să vă însuşiţi chipul Său. (Australian Union Conference Record, 1 noiembrie 1904)

  Priviți la Hristos - însușiți-vă chipul Său - 2018. Istoriile umane prezintă realizările omului, biruinţele lui în lupte, reuşita lui în atingerea succesului lumesc. Istoria lui Dumnezeu îl descrie pe om aşa cum îl vede Cerul. În rapoartele divine, tot meritul său constă în ascultarea lui de cerinţele lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...