Articolul precedentPremiile Nobel
  Articolul următorBarnaba – căutătorul de ucenici

  Priviți la Hristos – însușiți-vă chipul Său

  Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:14)

  Forţa naţiunilor şi a indivizilor nu se află în ocaziile şi în condiţiile favorabile ce par să-i facă invincibili; puterea lor nu constă în măreţia lor trufaşă. Ceea ce poate să-i facă mari sau puternici este numai puterea lui Dumnezeu. Ei înşişi, prin atitudinea lor fată de planul Său, îşi hotărăsc propriul destin.

  Istoriile umane prezintă realizările omului, biruinţele lui în lupte, reuşita lui în atingerea succesului lumesc. Istoria lui Dumnezeu îl descrie pe om aşa cum îl vede Cerul. În rapoartele divine, tot meritul său constă în ascultarea lui de cerinţele lui Dumnezeu. (…)

  Veacurile îşi au misiunea lor. Fiecare moment îşi are lucrarea lui. Fiecare trece în veşnicie cu povara lui. (…) Dumnezeu Se ocupă încă de împărăţiile pământului. El este în marile oraşe. Ochii Săi privesc, pleoapele Sale pun la încercare lucrările fiilor oamenilor. Noi nu trebuie să spunem: „Dumnezeu a fost”, ci„Dumnezeu este”. El vede chiar şi căderea unei vrăbii, frunza ce se desprinde din pom, dar şi pe regele care este detronat. Toate sunt sub controlul Celui Infinit. Totul se schimbă. Oraşele şi naţiunile sunt măsurate de firul cu plumb din mâna lui Dumnezeu. El niciodată nu face vreo greşeală. El socoteşte corect. Tot ceea ce este pământesc este nesigur, dar adevărul rămâne veşnic.

  În ochii lumii, aceia care îi slujesc lui Dumnezeu pot părea slabi. La prima vedere, sunt acoperiţi de valuri, dar, odată cu valul următor, sunt văzuţi ridicându-se mai aproape de cer. „Eu le dau viaţă veşnică”, spune Domnul, „şi nimeni nu-i va smulge din mâna Mea.” Deşi regii pot fi detronaţi şi naţiuni pot fi înlăturate, sufletul care prin credinţă se leagă de planul lui Dumnezeu va rămâne veşnic. (Youth’s Instructor, 29 septembrie 1903)

  Aţintiţi-vă privirea la Isus şi, privind la El, veţi ajunge să vă însuşiţi chipul Său. (Australian Union Conference Record, 1 noiembrie 1904)

  Priviți la Hristos - însușiți-vă chipul Său - 2018. Istoriile umane prezintă realizările omului, biruinţele lui în lupte, reuşita lui în atingerea succesului lumesc. Istoria lui Dumnezeu îl descrie pe om aşa cum îl vede Cerul. În rapoartele divine, tot meritul său constă în ascultarea lui de cerinţele lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...