Articolul precedentDragoste sau dreptate?
  Articolul următorLidia

  Tânjim după crâmpeie din slava Sa

  Moise a zis: „Arată-mi slava Ta.” (Exodul 33:18)

  Este privilegiul nostru acela de a ajunge sus şi tot mai sus, la o descoperire tot mai clară a caracterului lui Dumnezeu. Când Moise s-a rugat: „Arată-mi slava Ta”, Domnul nu l-a mustrat, ci i-a împlinit rugămintea.

  Păcatul este acela care ne întunecă mintea şi ne toceşte simţurile. Îndată ce păcatul este înlăturat din inima noastră, lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu, care străluceşte pe faţa Domnului Isus Hristos, luminând Cuvântul Său, şi care se reflectă de pe faţa naturii, va rosti mai mult şi deplin că El este „plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie” (Exodul 34:6).

  În lumina Lui vom vedea lumina, până când mintea, inima şi sufletul sunt preschimbate după chipul sfinţeniei Sale.

  Pentru aceia care îşi însuşesc astfel asigurările divine ale Cuvântului lui Dumnezeu există posibilităţi minunate. În faţa lor se întind câmpuri nemărginite de adevăr, izvoare nesecate de putere. Lucruri pline de slavă urmează să fie descoperite. Privilegii şi datorii despre care ei nici nu bănuiesc că ar fi în Biblie li se vor descoperi. Toţi aceia care umblă pe cărarea ascultării umile, care împlinesc scopul Său, vor cunoaşte tot mai deplin planurile lui Dumnezeu. (…)

  Preţioasa credinţă inspirată de Dumnezeu conferă tărie şi nobleţe de caracter. Dacă se insistă asupra bunătăţii Sale, asupra harului şi iubirii Sale, înţelegerea adevărului va fi atunci mai clară şi tot mai clară; mai înaltă şi mai sfântă va fi atunci dorinţa după curăţia inimii şi claritatea gândului. Sufletul, regăsindu-se în atmosfera curată a gândirii sfinte, este transformat prin legătura cu Dumnezeu, prin studierea Cuvântului Său. Adevărul este atât de vast, atât de cuprinzător, atât de profund, atât de amplu, încât eul este pierdut din vedere. Inima este înmuiată şi supusă, ajungând la umilinţă, bunătate şi iubire. Şi, datorită ascultării sfinte, puterile fizice sunt dezvoltate. (Divina vindecare, p. 464-466)

  Tânjim după crâmpeie din slava Sa - 2018. Preţioasa credinţă inspirată de Dumnezeu conferă tărie şi nobleţe de caracter. Dacă se insistă asupra bunătăţii Sale, asupra harului şi iubirii Sale, înţelegerea adevărului va fi atunci mai clară şi tot mai clară; mai înaltă şi mai sfântă va fi atunci dorinţa după curăţia inimii şi claritatea gândului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...