Articolul precedentOraș liber
  Articolul următorIason

  Suntem plini de laude

  Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. (Psalmii 34:1)

  Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem o oră de meditaţie asupra vieţii lui Hristos. Să cercetăm viaţa Sa punct cu punct, să ne lăsăm imaginaţia să prindă fiecare scenă şi în special cele din partea finală. Când vom persista în felul acesta pe marea Lui Jertfă pentru noi, încrederea noastră în El va fi mai statornică, iubirea noastră faţă de El va fi stimulată şi noi vom fi tot mai mult pătrunşi de spiritul Său. (…)

  Când ne adunăm, putem fi o binecuvântare unii pentru alţii. Dacă suntem ai lui Hristos, gândurile noastre cele mai plăcute îl vor avea ca obiect numai de El şi când vom vorbi unii cu alţii despre iubirea Lui, inima noastră va fi îmblânzită de influenţe divine. Privind la frumuseţea caracterului Său, vom fi „schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 83)

  Domnul Isus… te iubeşte. Dacă te îndoieşti de iubirea Lui, priveşte la Golgota. Lumina ce se reflectă de la cruce îţi arată măreţia acestei iubiri, pe care nicio limbă n-o poate exprima. (…)

  Îndurarea lui Dumnezeu te înconjoară în fiecare clipă; va fi folositor pentru tine să te gândeşti cum şi de unde vin zilnic binecuvântările asupra ta. Lasă binecuvântările preţioase ale lui Dumnezeu să trezească recunoştinţa în tine. Nici nu poţi socoti binecuvântările lui Dumnezeu, bunătatea Lui manifestată continuu faţă de tine, căci ele sunt la fel de numeroase ca picăturile înviorătoare de ploaie. Nori de îndurare stau deasupra ta, gata să plouă peste tine. Dacă vei aprecia valoarea darului mântuirii, atunci vei putea sesiza reîmprospătarea lui zilnică, ocrotirea şi iubirea lui Isus; atunci vei fi călăuzit pe calea păcii. (…)

  Priveşte-L, cu ochii credinţei, aplecându-Se plin de iubire asupra ta. (…) El doreşte să trăieşti în prezenţa Lui, să ai viaţă veşnică şi o coroană de slavă. (Youth’s Instructor, 5 ianuarie 1887)

  Suntem plini de laude - 2018. Îndurarea lui Dumnezeu te înconjoară în fiecare clipă; va fi folositor pentru tine să te gândeşti cum şi de unde vin zilnic binecuvântările asupra ta. Lasă binecuvântările preţioase ale lui Dumnezeu să trezească recunoştinţa în tine. Nici nu poţi socoti binecuvântările lui Dumnezeu, bunătatea Lui manifestată continuu faţă de tine, căci ele sunt la fel de numeroase ca picăturile înviorătoare de ploaie.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...