Articolul precedentUn om al rugăciunii
  Articolul următorEvodia și Sintichia

  Devenim asemenea Lui

  Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. (Ioan 17:24)

  În lucrarea pe care o facem noi întâmpinăm multe dezamăgiri. Dar nu vom dobândi nicio fărâmă de putere persistând în descurajări. Privind, suntem schimbaţi. Privind prin credinţă la Isus, chipul Său este gravat în inimă. Noi suntem transformaţi în caracter. (Letter 134,1903)

  Sunt mulţi aceia care, ocupându-se prea mult de teorie, au pierdut din vedere puterea dătătoare de viaţă a exemplului Mântuitorului. Ei nu L-au văzut ca un lucrător umil, care a dat dovadă de renunţare de sine. Aceştia au nevoie să privească la Isus. Avem nevoie zilnic de o proaspătă descoperire a prezenţei Sale. (Divina vindecare, p. 457)

  Când înţelegem desăvârşirea caracterului Mântuitorului nostru, vom dori atunci să fim cu totul schimbaţi şi reînnoiţi după chipul curăţiei Sale. Cu cât îl cunoaştem mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai înalt va fi idealul nostru în ce priveşte caracterul şi cu atât mai serioasă va fi dorinţa noastră de a reflecta chipul Său. Un element divin se uneşte cu cel uman atunci când sufletul se îndreaptă spre Dumnezeu. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, P- 35)

  Când ajunge să cunoască istoria Răscumpărătorului, omul descoperă serioase defecte în el însuşi. (…) El preia aspectul, spiritul, Maestrului său iubit. (…) Căci nu luându-ne privirea de la El vom ajunge noi să imităm viaţa lui Isus, ci vorbind despre El, persistând asupra desăvârşirii Lui, căutând să ne rafinăm gustul şi să ne înălţăm caracterul, încercând prin credinţă şi iubire şi printr-un efort serios şi perseverent să ne apropiem de Calea desăvârşită. Cunoscându-L pe Hristos – cuvintele Sale, obiceiurile Sale, lecţiile şi sfaturile Sale – noi vom ajunge să împrumutăm virtuţile caracterului pe care l-am studiat atât de îndeaproape şi ne vom umple de spiritul pe care l-am admirat atât de mult. Pentru noi, Isus devine „Cel mai de frunte din zece mii” (Cântarea cântărilor 5:10), Cel „plin de farmec” (Cântarea cântărilor 5:16). (Review and Herald, 15 martie 1887)

  Devenim asemenea Lui - 2018. Cu cât îl cunoaştem mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai înalt va fi idealul nostru în ce priveşte caracterul şi cu atât mai serioasă va fi dorinţa noastră de a reflecta chipul Său. Un element divin se uneşte cu cel uman atunci când sufletul se îndreaptă spre Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Povești în șase cuvinte

  Chiar dacă nu-i ușor, scrie-ți azi povestea din șase cuvinte. Este loc de sinceritate, nu trebuie să o faci publică, doar gândește-te la acest lucru.

  Ajutor! Sunt mamă!

  A fi mamă nu este ușor, mai ales dacă ești singură. Dar Dumnezeu a promis că nu ne va lăsa, ci El ne va fi puterea. Deci mă prind de făgăduința aceasta: Dumnezeu o va salva pe fiica mea.

  Actele de bunătate

  Faptele de generozitate cu ajutorul banilor sunt un tip special de slujire, pentru că implicarea într-o asemenea slujire nu numai că satisface nevoile altora, dar îi şi ajută pe aceştia să îi fie recunoscători lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este onorat prin aceste acte, când vin dintr-o inimă generoasă şi bună.

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...