Articolul precedentPace în furtună
  Articolul următorTimotei

  Acum este timpul sigilării

  Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! (Apocalipsa 7:3)

  Satana foloseşte acum orice vicleşug, în acest timp al sigilării, pentru a abate mintea poporului lui Dumnezeu de la adevărul prezent şi pentru a-l duce în rătăcire. Am văzut un acoperământ pe care Dumnezeu l-a întins asupra poporului Său, pentru a-l păzi în timp de strâmtorare, şi orice suflet care s-a hotărât de partea adevărului şi are inima curată trebuie să intre sub acoperământul Celui Atotputernic. Satana ştie aceasta şi este la lucru cu mare putere, pentru a ţine mintea a cât mai multor oameni cu putinţă în nesiguranţă şi nestatornicie faţă de adevăr. (…) Am văzut că Satana este la lucru (…) pentru a abate, a înşela şi a îndepărta pe poporul lui Dumnezeu, chiar acum, în acest timp al sigilării. Am văzut că unii nu stăteau hotărât pentru adevărul prezent. Genunchii le tremurau şi picioarele le alunecau pentru că nu erau bine fixate în adevăr.

  Satana caută pe toate căile să-i ţină în această stare, până ce va trece sigilarea şi până ce acoperământul lui Dumnezeu va fi întins asupra poporului lui Dumnezeu, iar el va fi lăsat fără un adăpost în faţa mâniei arzătoare a lui Dumnezeu, în timpul celor şapte plăgi de pe urmă. (Scrieri timpurii, p. 21-23)

  Noi suntem aduşi din întunericul acestei lumi la lumina cea minunată a lui Dumnezeu. Dacă privim chipul lui Dumnezeu, dacă sufletele noastre sunt curăţite de orice pervertire, sigiliul lui Dumnezeu va fi aşezat pe frunţile noastre şi vom fi pregătiţi pentru scenele finale ale istoriei acestui pământ. Dar nu avem timp de pierdut. Cu cât studiem mai mult viaţa lui Isus cu dorinţa de a învăţa, cu atât devenim mai asemenea lui Hristos. (Letter 135,1897)

  Timpul sigilării este foarte scurt şi curând el se va sfârşi. Acum este momentul, cât timp cei patru îngeri ţin cele patru vânturi, să ne asigurăm chemarea şi alegerea. (Scrieri timpurii, p. 58)

  Acum este timpul sigilării - 2018. Dacă privim chipul lui Dumnezeu, dacă sufletele noastre sunt curăţite de orice pervertire, sigiliul lui Dumnezeu va fi aşezat pe frunţile noastre şi vom fi pregătiţi pentru scenele finale ale istoriei acestui pământ. Dar nu avem timp de pierdut. Cu cât studiem mai mult viaţa lui Isus cu dorinţa de a învăţa, cu atât devenim mai asemenea lui Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...