Articolul precedentPace în furtună
  Articolul următorTimotei

  Acum este timpul sigilării

  Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! (Apocalipsa 7:3)

  Satana foloseşte acum orice vicleşug, în acest timp al sigilării, pentru a abate mintea poporului lui Dumnezeu de la adevărul prezent şi pentru a-l duce în rătăcire. Am văzut un acoperământ pe care Dumnezeu l-a întins asupra poporului Său, pentru a-l păzi în timp de strâmtorare, şi orice suflet care s-a hotărât de partea adevărului şi are inima curată trebuie să intre sub acoperământul Celui Atotputernic. Satana ştie aceasta şi este la lucru cu mare putere, pentru a ţine mintea a cât mai multor oameni cu putinţă în nesiguranţă şi nestatornicie faţă de adevăr. (…) Am văzut că Satana este la lucru (…) pentru a abate, a înşela şi a îndepărta pe poporul lui Dumnezeu, chiar acum, în acest timp al sigilării. Am văzut că unii nu stăteau hotărât pentru adevărul prezent. Genunchii le tremurau şi picioarele le alunecau pentru că nu erau bine fixate în adevăr.

  Satana caută pe toate căile să-i ţină în această stare, până ce va trece sigilarea şi până ce acoperământul lui Dumnezeu va fi întins asupra poporului lui Dumnezeu, iar el va fi lăsat fără un adăpost în faţa mâniei arzătoare a lui Dumnezeu, în timpul celor şapte plăgi de pe urmă. (Scrieri timpurii, p. 21-23)

  Noi suntem aduşi din întunericul acestei lumi la lumina cea minunată a lui Dumnezeu. Dacă privim chipul lui Dumnezeu, dacă sufletele noastre sunt curăţite de orice pervertire, sigiliul lui Dumnezeu va fi aşezat pe frunţile noastre şi vom fi pregătiţi pentru scenele finale ale istoriei acestui pământ. Dar nu avem timp de pierdut. Cu cât studiem mai mult viaţa lui Isus cu dorinţa de a învăţa, cu atât devenim mai asemenea lui Hristos. (Letter 135,1897)

  Timpul sigilării este foarte scurt şi curând el se va sfârşi. Acum este momentul, cât timp cei patru îngeri ţin cele patru vânturi, să ne asigurăm chemarea şi alegerea. (Scrieri timpurii, p. 58)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...