Articolul precedentTalentul nu este suficient
  Articolul următorSila

  Căutați pe Domnul câtă vreme poate fi găsit

  Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. (Isaia 55:6)

  Vine timpul când va fi prea târziu să-L căutăm pe Dumnezeu şi m-am gândit cum ne vom simţi atunci când timpul de probă se va încheia şi lucrarea din întreaga noastră viaţă se va sfârşi. Cu ce simţăminte vom revedea trecutul? Vom dori noi oare atunci ca eforturile noastre de a sluji lui Dumnezeu să fi fost mai serioase? Vom dori noi oare să fi trăit mult mai în armonie cu voinţa Lui descoperită? Vom fi noi oare socotiţi slujitori necredincioşi? Ce s-ar întâmpla dacă în acest moment am auzi vocea Domnului Hristos strigând: „S-a sfârşit”? (…)

  Având în vedere responsabilităţile solemne care ne revin, să medităm asupra viitorului, ca să înţelegem cum putem să-l gestionăm. (…) în adunarea solemnă a zilei din urmă, în auzul universului, va fi citit motivul condamnării păcătosului. Pentru prima dată părinţii vor lua cunoştinţă de viaţa tainică a copiilor lor. Copiii vor vedea cât de multe greşeli au săvârşit împotriva părinţilor lor. Va fi atunci o descoperire generală a tainelor şi a motivelor inimii; căci ceea ce este ascuns va fi făcut cunoscut. Cei care şi-au bătut joc de lucrurile solemne legate de judecată vor deveni sobri atunci când vor sta în faţa teribilei ei realităţi. Cei care au nesocotit Cuvântul lui Dumnezeu vor sta atunci în faţa Autorului Cărţii sfinte. Noi nu ne putem permite să trăim fără să facem vreo referire la ziua judecăţii, căci, deşi este amânată atât de mult, ea este acum aproape, este chiar la uşi. (…)

  Când te gândeşti la aceste lucruri solemne, nu îţi dai seama, scumpul meu tânăr, că trebuie să pui capăt comportării tale păcătoase şi egoiste, să încetezi a mai face răul şi să înveţi să faci binele? Propriul stil de viaţă este acela care îţi va modela caracterul pentru nimicire sau pentru binecuvântarea veacurilor nesfârşite. (…)

  Nu vrei să dai ascultare sfatului: „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.” (Isaia 55:6)? (Youth’s Instructor, 21 iulie 1892)

  Căutați pe Domnul câtă vreme poate fi găsit - 2018. Când te gândeşti la aceste lucruri solemne, nu îţi dai seama, scumpul meu tânăr, că trebuie să pui capăt comportării tale păcătoase şi egoiste, să încetezi a mai face răul şi să înveţi să faci binele? Propriul stil de viaţă este acela care îţi va modela caracterul pentru nimicire sau pentru binecuvântarea veacurilor nesfârşite.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...