Articolul precedentO inimă nouă
  Articolul următorAquila și Priscila

  Fii ai lui Dumnezeu și moștenitori prin Hristos

  Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu. (Galateni 4:7)

  Galatenii se închinau la idoli, dar, când apostolii le-au predicat, ei s-au bucurat de solia care le făgăduia eliberarea de sub robia păcatului. Pavel şi cei care predicau împreună cu el au proclamat doctrina neprihănirii prin credinţa în jertfa ispăşitoare a lui Hristos. Ei L-au prezentat pe Hristos ca fiind Acela care, văzând starea neajutorată a neamului omenesc căzut, a venit să-i răscumpere pe oameni, prin trăirea unei vieţi de ascultare de Legea lui Dumnezeu şi plătind preţul neascultării. În lumina crucii, mulţi dintre cei care nu L-au cunoscut niciodată mai înainte pe adevăratul Dumnezeu încep să înţeleagă măreţia iubirii Tatălui. În felul acesta, galatenii au fost învăţaţi adevărurile fundamentale cu privire la„DumnezeuTatăl”şi„Domnul nostru Isus Hristos”, care „S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl”. „Prin auzirea credinţei”, ei au primit Duhul lui Dumnezeu şi au devenit„fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus” (Galateni 1:3,4; 3:2,26).

  Felul de vieţuire al lui Pavel în mijlocul galatenilor a fost în aşa fel încât mai târziu a putut spune: „Vă rog să fiţi ca mine” (Galateni 4:12). Buzele lui fuseseră atinse cu un cărbune aprins de pe altar şi a fost făcut în stare să se ridice deasupra nedesăvârşirilor trupeşti şi să-L prezinte pe Isus ca singura speranţă a păcătosului. Cei care îl auzeau ştiau că el fusese cu Isus. Înzestrat cu putere de sus, el era în stare să compare lucrurile spirituale între ele şi să rupă legăturile cu care Satana îi ţinea strâns pe oameni. Inimile erau zdrobite prin modul în care el prezenta iubirea lui Dumnezeu aşa cum era descoperită în jertfa singurului Său Fiu, şi mulţi ajungeau să întrebe: Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? (…) Crucea ne apropie de Dumnezeu, împăcându-ne cu El. Cu îndurarea iertătoare a iubirii de tată, Iehova priveşte asupra suferinţei îndurate de Fiul Său, pentru a salva neamul omenesc de la moartea veşnică, şi ne primeşte prin Cel Preaiubit. (Faptele apostolilor, p. 207-209)

  Fii ai lui Dumnezeu și moștenitori prin Hristos - 2018. Crucea ne apropie de Dumnezeu, împăcându-ne cu El. Cu îndurarea iertătoare a iubirii de tată, Iehova priveşte asupra suferinţei îndurate de Fiul Său, pentru a salva neamul omenesc de la moartea veşnică, şi ne primeşte prin Cel Preaiubit.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Umflăturile de aur

  Dacă vrei să nu te îngrijoreze Cuvântul lui Dumnezeu, nu face din citirea lui o raritate, un eveniment; citește zilnic, uneori mai mult, alteori mai puțin, dar fă efortul să citești zilnic. Vei găsi cele mai potrivite promisiuni ale lui Dumnezeu, vei descoperi mustrări sau avertismente. Pentru cineva care citește în mod constant Scriptura, ea nu va deveni o sursă de frică, ci de încurajare și, mai mult decât atât, ea va fi o călăuză foarte sigură prin deciziile vieții.

  Podul

  Ce călătorie minunată putem avea atunci când suntem în contact direct cu Dumnezeu și când avem încredere în conducerea Lui zilnică! „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit” (Psalmii 55:22).

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  A pogány hatalom pompája

  „Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint...