Articolul precedentDragostea irezistibilă
  Articolul următorTemnicerul din Filipi

  Fii înțelept și veghează în vederea rugăciunii

  Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi in vederea rugăciunii! (1 Petru 4:7)

  îndemnul adresat poporului Israel de astăzi este: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii!” „Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele! Iar, în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi! Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru” (Tit 2:6-10). Împotriviţi-vă vrăjmaşului, să nu fiţi înşelaţi de ispitele şi atracţiile lui măgulitoare. Este lucrarea agentului uman aceea de a fi tare, nu prin propria lui forţă mărginită, ci prin puterea Domnului. (…)

  Domnul Hristosa spus: „Fără Mine nu puteţi face nimic.” Hotărârile pe care le poţi lua prin puterea ta mărginită vor fi asemenea unor funii de nisip; dar, dacă te rogi cu sinceritate, predându-te trup şi suflet lui Dumnezeu, dacă îmbraci toată armura lui Dumnezeu şi îţi deschizi sufletul faţă de neprihănirea lui Hristos, numai aşa, prin neprihănirea lui Hristos, vei fi în stare să te împotriveşti şiretlicurilor Diavolului. Lucrarea fiecărui suflet este aceea de a rezista vrăjmaşului prin puterea Domnului Isus Hristos, iar făgăduinţa este că Diavolul va fugi de la noi. Dar toţi trebuie să-şi dea seama că sunt în primejdie şi că nu este nicio siguranţă dacă ei nu se supun condiţiilor cuprinse în text. Domnul spune: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu.” Cum? Printr-o examinare tainică, serioasă a inimii; printr-o dependenţă asemenea unui copilaş, sinceră şi umilă faţă de Dumnezeu, făcând cunoscută lui Dumnezeu slăbiciunea noastră; şi prin mărturisirea păcatelor. În acest fel, ne apropiem de Dumnezeu şi El Se va apropia de noi. (Youth’s Instructor, 8 februarie 1894)

  Fii înțelept și veghează în vederea rugăciunii - 2018. Lucrarea fiecărui suflet este aceea de a rezista vrăjmaşului prin puterea Domnului Isus Hristos, iar făgăduinţa este că Diavolul va fugi de la noi. Dar toţi trebuie să-şi dea seama că sunt în primejdie şi că nu este nicio siguranţă dacă ei nu se supun condiţiilor cuprinse în text.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...