Articolul precedentDragostea irezistibilă
  Articolul următorTemnicerul din Filipi

  Fii înțelept și veghează în vederea rugăciunii

  Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi in vederea rugăciunii! (1 Petru 4:7)

  îndemnul adresat poporului Israel de astăzi este: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii!” „Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele! Iar, în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi! Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru” (Tit 2:6-10). Împotriviţi-vă vrăjmaşului, să nu fiţi înşelaţi de ispitele şi atracţiile lui măgulitoare. Este lucrarea agentului uman aceea de a fi tare, nu prin propria lui forţă mărginită, ci prin puterea Domnului. (…)

  Domnul Hristosa spus: „Fără Mine nu puteţi face nimic.” Hotărârile pe care le poţi lua prin puterea ta mărginită vor fi asemenea unor funii de nisip; dar, dacă te rogi cu sinceritate, predându-te trup şi suflet lui Dumnezeu, dacă îmbraci toată armura lui Dumnezeu şi îţi deschizi sufletul faţă de neprihănirea lui Hristos, numai aşa, prin neprihănirea lui Hristos, vei fi în stare să te împotriveşti şiretlicurilor Diavolului. Lucrarea fiecărui suflet este aceea de a rezista vrăjmaşului prin puterea Domnului Isus Hristos, iar făgăduinţa este că Diavolul va fugi de la noi. Dar toţi trebuie să-şi dea seama că sunt în primejdie şi că nu este nicio siguranţă dacă ei nu se supun condiţiilor cuprinse în text. Domnul spune: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu.” Cum? Printr-o examinare tainică, serioasă a inimii; printr-o dependenţă asemenea unui copilaş, sinceră şi umilă faţă de Dumnezeu, făcând cunoscută lui Dumnezeu slăbiciunea noastră; şi prin mărturisirea păcatelor. În acest fel, ne apropiem de Dumnezeu şi El Se va apropia de noi. (Youth’s Instructor, 8 februarie 1894)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...