Articolul precedentPrima săptămână de rugăciune
  Articolul următorDionisie Areopagitul

  Să trăim în dreptate și evlavie

  Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. (Tit 2:12,13)

  Mă rog ca inimile noastre să fie profund impresionate de importanţa trăirii unei vieţi sfinte, aşa încât lumea să cunoască că am fost cu Isus şi că am învăţat de la El. Valoarea creştină nu depinde de talente strălucite, puteri minunate, ci de o inimă curată, o inimă curăţită şi purificată, care reflectă chipul divin. Prezenţa Lui, a Aceluia care Şi-a dat viaţa pentru noi, este cea care face ca sufletul să fie frumos. (…) Oamenii rugăciunii sunt oamenii care au putere. (…)

  Nu permite ca fleacurile să-ţi consume timpul şi atenţia. Hrăneşte-ţi mintea cu temele grandioase din Cuvântul lui Dumnezeu. Studierea acestor teme îţi va da putere ca să poţi trece prin încercările şi greutăţile zilelor din urmă şi te va aduce acolo unde vei umbla cu Hristos, îmbrăcat în alb, pentru că eşti vrednic. În Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl studiem şi dacă ne supunem lui, avem un ghid spiritual şi un îndrumător, prin care cele mai rele forme ale răului din noi înşine pot fi aduse la ascultare de Legea Lui. Dacă am permite ca învăţăturile din Cuvânt să ne controleze viaţa, dacă mintea şi inima ar fi aduse sub puterea Lui constrângătoare, relele ce există acum în comunităţi şi în familii nu şi-ar mai găsi locul. Asupra familiilor celor convertiţi vor coborî cele mai curate binecuvântări şi din aceste familii se va răspândi o influenţă care va face ca poporul lui Dumnezeu să fie o putere de partea adevărului. (…)

  Acum este timpul de a veghea şi de a te ruga, de a da la o parte orice fel de mândrie şi de egoism. Momentele preţioase, ce sunt în prezent mai mult decât irosite de mulţi, trebuie petrecute în meditaţie şi rugăciune. (…)

  Să trăim în dreptate și evlavie - 2018. În ziua încoronării Domnului Hristos, El nu îi va recunoaşte ca fiind ai Săi pe cei ce au o pată sau zbârcitură sau orice de felul acesta. Dar credincioşilor Săi El le va da coroane nepieritoare de slavă. (Review and Herald, 24 noiembrie 1904)
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...