Să trăim în dreptate și evlavie

Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. (Tit 2:12,13)

Mă rog ca inimile noastre să fie profund impresionate de importanţa trăirii unei vieţi sfinte, aşa încât lumea să cunoască că am fost cu Isus şi că am învăţat de la El. Valoarea creştină nu depinde de talente strălucite, puteri minunate, ci de o inimă curată, o inimă curăţită şi purificată, care reflectă chipul divin. Prezenţa Lui, a Aceluia care Şi-a dat viaţa pentru noi, este cea care face ca sufletul să fie frumos. (…) Oamenii rugăciunii sunt oamenii care au putere. (…)

De același autor

Nu permite ca fleacurile să-ţi consume timpul şi atenţia. Hrăneşte-ţi mintea cu temele grandioase din Cuvântul lui Dumnezeu. Studierea acestor teme îţi va da putere ca să poţi trece prin încercările şi greutăţile zilelor din urmă şi te va aduce acolo unde vei umbla cu Hristos, îmbrăcat în alb, pentru că eşti vrednic. În Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl studiem şi dacă ne supunem lui, avem un ghid spiritual şi un îndrumător, prin care cele mai rele forme ale răului din noi înşine pot fi aduse la ascultare de Legea Lui. Dacă am permite ca învăţăturile din Cuvânt să ne controleze viaţa, dacă mintea şi inima ar fi aduse sub puterea Lui constrângătoare, relele ce există acum în comunităţi şi în familii nu şi-ar mai găsi locul. Asupra familiilor celor convertiţi vor coborî cele mai curate binecuvântări şi din aceste familii se va răspândi o influenţă care va face ca poporul lui Dumnezeu să fie o putere de partea adevărului. (…)

Acum este timpul de a veghea şi de a te ruga, de a da la o parte orice fel de mândrie şi de egoism. Momentele preţioase, ce sunt în prezent mai mult decât irosite de mulţi, trebuie petrecute în meditaţie şi rugăciune. (…)

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Să trăim în dreptate și evlavie - 2018. În ziua încoronării Domnului Hristos, El nu îi va recunoaşte ca fiind ai Săi pe cei ce au o pată sau zbârcitură sau orice de felul acesta. Dar credincioşilor Săi El le va da coroane nepieritoare de slavă. (Review and Herald, 24 noiembrie 1904) pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.