Fii fără vină

  Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Apocalipsa 14:5)

  Păcătuieşte un lucru odios. El a mânjit frumuseţea morală a unui mare număr de îngeri. El a pătruns în lumea noastră şi aproape a şters chipul lui Dumnezeu în om. Dar, în marea Sa iubire, Dumnezeu a prevăzut o cale prin care omul să poată să-şi recâştige poziţia de la care a căzut supunându-se ispititorului. Hristos a venit ca să stea în fruntea omenirii, să construiască în numele nostru un caracter desăvârşit. (…) „Dar tuturor celor ce L-au primit… le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). (…)

  Oare ce cere Domnul de la moştenirea Sa, răscumpărată prin sângele Său? Sfinţirea întregii fiinţe – o curăţie asemenea curăţiei lui Hristos, o desăvârşită conformare faţă de voinţa lui Dumnezeu. (…) în cetatea sfântă nu va intra nimic întinat sau neadevărat. (…)

  Noi putem reflecta chipul Dumnezeului nostru. Noi putem cunoaşte ştiinţa vieţii spirituale. Noi îl putem onora pe Creatorul nostru. (…)

  Mai înalt decât cel mai înalt gând pe care îl poate atinge omul este idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi. El doreşte ca mintea noastră să fie limpede, temperamentul şi caracterul nostru să fie plăcut, iubirea noastră – nelimitată. Atunci pacea care întrece orice cunoştinţă va porni de la noi, ca să binecuvânteze pe toţi aceia cu care venim în contact. Atmosfera ce înconjoară sufletele noastre va fi atunci reîmprospătată. (…)

  Mulţi se prind de adevăr cu vârfurile degetelor. Timpul preţios ce trebuie folosit pentru a vorbi despre puterea salvatoare a Mântuitorului este folosit de mulţi pentru a colporta veşti rele. Dacă aceştia nu vor face o schimbare radicală, vor rămâne pe dinafară. Dacă nu vor trăi o deplină transformarea caracterului, nu vor intra niciodată în ceruri. (…) Omul convertit cu adevărat nu are înclinaţia de a gândi sau a vorbi despre greşelile altora. Buzele lui sunt sfinţite şi el dă mărturie pentru Dumnezeu despre faptul că harul lui Hristos i-a transformat inima. (…) în ceruri vor intra numai aceia care au biruit ispita de a gândi şi a vorbi de rău pe semeni. (Review and Herald, 24 noiembrie 1904)

  Fii fără vină - 2018. Omul convertit cu adevărat nu are înclinaţia de a gândi sau a vorbi despre greşelile altora. Buzele lui sunt sfinţite şi el dă mărturie pentru Dumnezeu despre faptul că harul lui Hristos i-a transformat inima. În ceruri vor intra numai aceia care au biruit ispita de a gândi şi a vorbi de rău pe semeni.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul volum

  Azi încă poți face și tu această alegere, indiferent ce s-a întâmplat în povestea ta până acum. El poate schimba orice istorie și orice viață. Trebuie doar să Îl rogi și să-I oferi permisiunea să lucreze în viața ta. Vei fi uimit de paginile pe care le poate scrie în experiența ta de acum înainte. Roagă-te!

  Defecțiunea

  Nimic nu mai este perfect. Dar lauda fie a lui Dumnezeu, căci El are un plan mai bun pentru noi: o nouă lume în care El va face toate lucrurile noi.

  Aceşti micuţi

  Dumnezeu are o afecţiune specială pentru copii şi nu doreşte ca aceştia să sufere. Indiferent dacă eşti o victimă sau nu, vei găsi mângâiere în cuvintele psalmistului: „El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui.”

  Disciplina ca semn al iubirii

  Doamne, învață-ne să iubim atunci când disciplinăm și să fim drepți când iubim! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la felul în care Dumnezeu aplică disciplina în viața ta! Ce principii observi care te-ar putea ajuta în relația cu ceilalți?

  Tanulmányozzuk a próféciákat!

  „Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban,...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis