Articolul precedentLibertatea religioasă
  Articolul următorApolo

  Fiți gata!

  Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti in care ceas voi veni peste tine. (Apocalipsa 3:3)

  „Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te!” Aceia care s-au născut din nou îşi aduc aminte cu câtă bucurie şi fericire au primit lumina cerului şi cât de nerăbdători erau să vorbească tuturor despre fericirea lor. (…)

  „Ţine” nu înseamnă să te ţii strâns de păcatele tale, ci de mângâierea, de credinţa şi de speranţa pe care ţi le-a dat Dumnezeu în Cuvântul Său. Niciodată să nu te descurajezi. Un om descurajat nu poate face nimic. Satana caută să te descurajeze, spunându-ţi că nu este de niciun folos să-l slujeşti lui Dumnezeu, că nu merită, aşa că tot atât de bine ai putea să te bucuri de plăcerile şi de desfrâul din această lume. Dar „ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?” (Matei 16:26). Tu poţi avea plăcerile lumii cu preţul lumii viitoare, dar îţi poţi permite să plăteşti un asemenea preţ? Noi trebuie să ne ţinem strâns de Hristos, să trăim după toată lumina pe care am primit-o din cer. De ce? Pentru că Dumnezeu doreşte ca noi să pricepem adevărul veşnic şi să acţionăm ca ajutoare ale Sale, spre a transmite lumina acelora care nu cunosc iubirea Lui. Când te predai pe tine însuţi lui Hristos, faci un legământ în prezenţa Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, cele trei persoane ale Dumnezeirii. „Ţine” de acest legământ! (…)

  Vrăjmaşul nu poate niciodată să-l smulgă din mâna lui Hristos pe acela care se încrede în mod absolut în făgăduinţele Sale. Dacă sufletul este încrezător şi lucrează în deplină ascultare, atunci mintea este sensibilă la influenţa divină şi lumina lui Dumnezeu străluceşte înăuntru, înlesnindu-i înţelegerea. Ce privilegiu avem în Hristos Isus! (Manuscript 92,1901)

  Noi trebuie să veghem cu multă atenţie în vederea revenirii Domnului. (…) Fiecare clipă trebuie folosită în mod conştiincios. „Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit” (Matei 10:22). (Review and Herald, 3 februarie 1903)

  Fiți gata! - 2018. Vrăjmaşul nu poate niciodată să-l smulgă din mâna lui Hristos pe acela care se încrede în mod absolut în făgăduinţele Sale. Dacă sufletul este încrezător şi lucrează în deplină ascultare, atunci mintea este sensibilă la influenţa divină şi lumina lui Dumnezeu străluceşte înăuntru, înlesnindu-i înţelegerea. Ce privilegiu avem în Hristos Isus!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Credință și ascultare

  Ascultarea credincioasă a poruncii lui Dumnezeu a avut ca rezultat binecuvântarea promisă.

  Sclav

  Ca și Iosif, s-ar putea să nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Dar ai face foarte bine dacă ai adopta aceeași atitudine de supunere față de Dumnezeu, iar El îți va aduce o victorie adevărată.

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...