Articolul precedentPrecursorii adventistmului
  Articolul următorDimitrie

  Așteptând și grăbind venirea Sa printr-o purtare sfântă și evlavioasă

  Ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? (2 Petru 3:11,12)

  Mulţi dintre cei care mărturisesc a aştepta apropiata revenire a lui Hristos devin asemenea acestei lumi şi caută cu mult mai mult zel aprecierile celor din jur decât aprobarea lui Dumnezeu. (…)

  Mulţi dintre aceşti pretinşi creştini se îmbracă, vorbesc şi acţionează asemenea lumii şi singurul lucru prin care ei pot fi cunoscuţi este numai prin ceea ce afirmă despre ei înşişi. Deşi mărturisesc a privi la Hristos, purtarea şi vorbirea lor nu sunt de sorginte cerească, ci lumească.

  „Ce fel de oameni” ar trebui să fie aceştia, „printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu?” Calea spre ceruri este gloduroasă. Spini şi mărăcini sunt pe cale; dar cu bucurie noi putem merge pe această cale aspră, ştiind că Isus, împăratul slavei, a mers pe ea înaintea noastră. Ne vom bucura de faptul că noi putem călca pe urmele paşilor Săi şi că putem fi părtaşi cu El la suferinţele Sale, pentru ca, în final, să ne putem împărtăşi de slava Lui.

  Şi ce dacă se grămădesc asupra mea greutăţi chiar din partea acelora care mărturisesc a aştepta pe Isus? (…) Să mă plâng oare, când Isus a suportat batjocura din partea propriului Său popor? (…) Nu, nu mă voi plânge; mai degrabă mă voi bucura şi voi fi nespus de fericit că sunt socotit vrednic a suferi pentru Hristos, pentru ca răsplata mea să fie mare în cer. Numai să am o moştenire în slavă şi va fi suficient. (…)

  Să ne străduim să fim creştini (asemenea lui Hristos) în orice sens al cuvântului şi să lăsăm ca îmbrăcămintea noastră, purtarea, vorbirea şi acţiunile noastre să vorbească despre faptul că Hristos este în noi, nădejdea slavei, şi că noi aşteptăm acea binecuvântată nădejde şi arătarea slavei Lui. (…) Sentimentele mele, interesele şi comoara mea, toate sunt în lumea strălucită ce stă să vină. Doresc mult să văd pe împăratul slavei în toată frumuseţea Lui! (Review and Herald, 10 iunie 1852)

  Așteptând și grăbind venirea Sa  printr-o purtare sfântă și evlavioasă - 2018. Şi ce dacă se grămădesc asupra mea greutăţi chiar din partea acelora care mărturisesc a aştepta pe Isus? Să mă plâng oare, când Isus a suportat batjocura din partea propriului Său popor? Nu, nu mă voi plânge; mai degrabă mă voi bucura şi voi fi nespus de fericit că sunt socotit vrednic a suferi pentru Hristos, pentru ca răsplata mea să fie mare în cer.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...