Articolul precedentUn filantrop pasionat
  Articolul următorEutih

  Hristos revine ca protector și răzbunător al copiilor Săi

  Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? (Luca 18:7)

  În această perioadă, când o mare lumină străluceşte din Cuvântul lui Dumnezeu, făcând ca tainele întunericului să fie clare ca ziua, este timpul milei, al speranţei, al bucuriei şi al asigurării pentru toţi aceia care vor beneficia de acestea, pentru aceia care îşi vor deschide mintea şi inima în faţa razelor strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. (…)

  În toate colţurile lumii sunt cercetători sârguincioşi ai cuvântului profeţiei, care obţin tot mai multă lumină din cercetarea Scripturilor. Acest lucru este adevărat pentru toate naţiunile, toate neamurile, pentru toţi oamenii. Aceştia vor veni din cele mai mari rătăciri şi vor lua locul acelora care au avut ocazii şi privilegii, dar nu le-au preţuit. (…) Noi facem acum alegerea şi în curând se va face deosebirea între cei ce îi servesc lui Dumnezeu şi cei ce nu-l servesc. (…)

  Din timp în timp, Domnul Şi-a făcut cunoscut felul Său de a lucra. (…) Şi, când a venit o criză, El S-a descoperit pe Sine şi S-a opus lucrărilor şi planurilor lui Satana. El a îngăduit adesea ca naţiuni, familii şi persoane să ajungă în criză, pentru ca intervenţia Sa să poată fi reţinută, marcată. Apoi, El lasă să se facă cunoscut că există un Dumnezeu în Israel care îşi va susţine şi reabilita poporul.

  Când sfidarea Legii lui Iehova va fi aproape universală, când poporul Său va fi apăsat de necazuri din partea semenilor lor, Dumnezeu va interveni. Rugăciunile arzătoare ale poporului Său vor primi răspuns, căci Lui îi place ca poporul Lui să-L caute cu toată inima şi să depindă de El ca Eliberator al lui. El va fi căutat ca să facă aceste lucruri pentru poporul Său. (…) Făgăduinţa este că Dumnezeu„va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El”. (General Conference Bulletin, 1 ianuarie 1900)

  Hristos revine ca protector și răzbunător al copiilor Săi - 2018. Când poporul Său va fi apăsat de necazuri din partea semenilor lor, Dumnezeu va interveni. Rugăciunile arzătoare ale poporului Său vor primi răspuns, căci Lui îi place ca poporul Lui să-L caute cu toată inima şi să depindă de El ca Eliberator al lui. El va fi căutat ca să facă aceste lucruri pentru poporul Său.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...