Articolul precedentÎmbrăcămintea minții
  Articolul următorFelix

  El va fi un loc de scăpare pentru noi

  Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă. (Psalmii 27:5)

  Pentru creştinii adevăraţi şi credincioşi, există o bucurie şi o mângâiere pe care lumea nu le cunoaşte. Pentru ei, aceasta este o taină. Speranţa creştină este mare, cu nemurirea şi slava ei deplină. Ea pătrunde până dincolo de perdea şi este o ancoră a sufletului, sigură şi de nezdruncinat. Şi când furtuna mâniei lui Dumnezeu va veni asupra celor nelegiuiţi, această speranţă nu-i va părăsi, ci ei vor fi ascunşi „sub acoperişul cortului Lui”. (Youth’s Instructor, 1 mai 1854)

  Înaintea noastră stau vremuri de necaz, de strâmtorare. Judecăţile lui Dumnezeu vin asupra pământului nostru. Naţiunile pământului tremură. Vor fi încercări şi dificultăţi la fiecare pas; curajul oamenilor, inimile lor vor ceda de teamă. Ce vom face noi în ziua aceea? Deşi pământul se va clătina într-o parte şi în alta ca un om beat şi va fi mişcat din locul lui ca o colibă, dacă am făcut din Dumnezeu stânca noastră, El ne va elibera. „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic… Pentru că zici: «Domnul este locul meu de adăpost!» şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge… Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale” (Psalmii 91:1,9-11). (Review and Herald, 15 martie 1887)

  Domnul Hristos vede finalul conflictului. Bătălia se desfăşoară din ce în ce mai aprig, mai cu furie. În curând, El va veni, El, care are acest drept, va lua în stăpânire toate lucrurile pământului. Toată confuzia din lumea noastră, toată violenţa şi infracţiunile sunt o împlinire a cuvintelor lui Hristos. Ele sunt semne ale apropiatei reveniri. În ziua revenirii Sale, Hristos îi va ocroti pe aceia care L-au urmat pe El, Calea, Adevărul şi Viaţa. El S-a legat să fie locul lor de scăpare. El le spune: „Du-te, poporul Meu, intră în odăiţa ta… ascunde-te pentru câteva clipe, până voi curăţi pământul de nelegiuirea lui.” (Letter264,1903)

  El va fi un loc de scăpare pentru noi - 2018. Toată confuzia din lumea noastră, toată violenţa şi infracţiunile sunt o împlinire a cuvintelor lui Hristos. Ele sunt semne ale apropiatei reveniri. În ziua revenirii Sale, Hristos îi va ocroti pe aceia care L-au urmat pe El, Calea, Adevărul şi Viaţa.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Speranța – piesa lipsă

  Dumnezeu știa că dacă ea ar fi început ziua cu El, studiind din Cuvântul Său, acest lucru i-ar fi adus speranța care îi lipsea. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, ne va aduce și nouă speranța de care avem nevoie.

  Empatia

  Găseşte astăzi pe cineva cu care să empatizezi. Încearcă să-i oferi uşurare în durerea sa. Rămâi deschis la această posibilitate ca cei din jur să-şi poată împlini nevoile prin empatia ta. Pe lângă binele pe care îl faci altora, tu însuţi vei primi o recoltă de beneficii în ce priveşte bunăstarea fizică, psihică şi morală.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Bűnbetegek orvossága

  „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől...