Articolul precedentPrimul amendament
  Articolul următorEunice

  El ne cheamă la nunta Mielului

  Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului! (Apocalipsa 19:9)

  Domnul Isus face experienţe cu inimile omeneşti, prin manifestarea milei Sale şi prin abundenţa harului Său. El operează transformări atât de uimitoare, încât Satana, cu toată îndrăzneala lui triumfătoare, cu toată confederaţia răului unită împotriva lui Dumnezeu şi a legilor guvernării Sale, îi priveşte pe oameni ca pe nişte fortăreţe de necucerit de sofismele şi amăgirile lui. Pentru el, ei sunt o taină de neînţeles. Îngerii lui Dumnezeu, serafimii şi heruvimii, puterile însărcinate să coopereze cu instrumentele omeneşti, privesc cu uimire şi bucurie cum oameni căzuţi, odată copii ai mâniei, prin instruirea lui Hristos îşi dezvoltă caractere după asemănarea divină, ca să fie fii şi fiice ale lui Dumnezeu, ca să joace un rol important în îndeletnicirile şi plăcerile cerului.

  Bisericii Sale, Domnul Hristos i-a dat posibilităţi ample, ca, prin ea, prin copiii Săi răscumpăraţi. El să poată fi glorificat. Biserica, fiind înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, este depozitara Sa, în care trebuie descoperite pe deplin bogăţia milei Sale, iubirea Sa şi harul Său. Declaraţia din rugăciunea Sa de mijlocire – potrivit căreia iubirea Tatălui este tot atât de mare faţă de noi cât este faţă de El, singurul Lui Fiu născut, şi că noi vom fi cu El acolo unde este El, pentru totdeauna una cu Hristos şi cu Tatăl – este o minune pentru oştile cereşti, este marea lor bucurie. Darul Duhului Său cel Sfânt, bogat, plenar şi abundent, trebuie să fie pentru biserica Sa asemenea unui zid înconjurat de foc, pe care puterile iadului nu-l pot birui. Hristos priveşte la copiii Săi, în curăţia şi desăvârşirea lor, ca la o răsplată pentru toate suferinţele Sale, pentru umilinţa şi iubirea Sa şi ca un adaos la slava Sa – Hristos, marele centru, de la care porneşte toată slava. „Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 18-19)

  El ne cheamă la nunta Mielului - 2018. Darul Duhului Său cel Sfânt, bogat, plenar şi abundent, trebuie să fie pentru biserica Sa asemenea unui zid înconjurat de foc, pe care puterile iadului nu-l pot birui. Hristos priveşte la copiii Săi, în curăţia şi desăvârşirea lor, ca la o răsplată pentru toate suferinţele Sale, pentru umilinţa şi iubirea Sa şi ca un adaos la slava Sa.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...