Articolul precedentDeschizătura din Orion
  Articolul următorLois

  Hristos vine cu putere și slavă mare

  Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. (Matei 25:31)

  Nicio limbă omenească nu poate înfăţişa scenele celei de-a doua veniri a Fiului omului pe norii cerului. (…) El va veni îmbrăcat în haina de lumină pe care o poartă din zilele veşniciei. Îngerii îl vor însoţi. De zece mii de ori zece mii îl vor însoţi în drumul Său. Se va auzi sunetul trâmbiţei chemând afară din mormântul lor pe cei ce dorm somnul morţii. Vocea lui Hristos va pătrunde până în mormânt, va străpunge urechile celor adormiţi şi „toţi cei din morminte vor ieşi afară”. (Review and Herald, 5 septembrie 1899)

  Hristos vine cu putere şi slavă mare. El vine în slava Sa şi în slava Tatălui Său. Şi îngerii cei sfinţi îl vor însoţi în drumul Său. În timp ce întreaga lume este cufundată în întuneric, va fi lumină în fiecare locuinţă a sfinţilor. Ei vor prinde primele licăriri ale luminii revenirii Lui. Lumina neîntinată va străluci din splendoarea Lui, iar Hristos Răscumpărătorul va fi admirat de toţi aceia care L-au slujit. În timp ce nelegiuiţii fug, urmaşii lui Hristos se vor bucura de prezenţa Lui. (Profeţi şi regi, p. 720)

  „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului” (Matei 24:27). El va fi însoţit de toate oştile cerului. (…) „El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui” (Matei 24:31).

  Poporul Său nu va primi împărăţia până la a doua venire personală a lui Hristos. (…) Omul, în starea lui actuală, este muritor, supus putrezirii, dar împărăţia lui Dumnezeu nu va fi supusă putrezirii, ea dăinuind veşnic. De aceea, omul, în starea lui actuală, nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu. Dar, când va veni, Isus va da nemurire poporului Său şi îl va chema să primească împărăţia, care doar îi fusese promisă până atunci. (Tragedia veacurilor, p. 322-323)

  Hristos vine cu putere și slavă mare - 2018. În timp ce întreaga lume este cufundată în întuneric, va fi lumină în fiecare locuinţă a sfinţilor. Ei vor prinde primele licăriri ale luminii revenirii Lui. Lumina neîntinată va străluci din splendoarea Lui, iar Hristos Răscumpărătorul va fi admirat de toţi aceia care L-au slujit. În timp ce nelegiuiţii fug, urmaşii lui Hristos se vor bucura de prezenţa Lui.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Credința lui Rahav

  Mă rog ca tu și cu mine, la fel ca Rahav, să ne hotărâm să avem încredere în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea și noi o credință neclintită ca a ei.

  Împarte-ţi pâinea!

  Fă un tur mintal asupra felului în care Dumnezeu ţi-a purtat de grijă de-a lungul anilor. Un mod de a-I mulţumi este să împărţi ceea ce ai cu cineva care este într-o situaţie mai dezavantajată decât tine. „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede şi slava Domnului te va însoţi”.

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...