Articolul precedentDeschizătura din Orion
  Articolul următorLois

  Hristos vine cu putere și slavă mare

  Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. (Matei 25:31)

  Nicio limbă omenească nu poate înfăţişa scenele celei de-a doua veniri a Fiului omului pe norii cerului. (…) El va veni îmbrăcat în haina de lumină pe care o poartă din zilele veşniciei. Îngerii îl vor însoţi. De zece mii de ori zece mii îl vor însoţi în drumul Său. Se va auzi sunetul trâmbiţei chemând afară din mormântul lor pe cei ce dorm somnul morţii. Vocea lui Hristos va pătrunde până în mormânt, va străpunge urechile celor adormiţi şi „toţi cei din morminte vor ieşi afară”. (Review and Herald, 5 septembrie 1899)

  Hristos vine cu putere şi slavă mare. El vine în slava Sa şi în slava Tatălui Său. Şi îngerii cei sfinţi îl vor însoţi în drumul Său. În timp ce întreaga lume este cufundată în întuneric, va fi lumină în fiecare locuinţă a sfinţilor. Ei vor prinde primele licăriri ale luminii revenirii Lui. Lumina neîntinată va străluci din splendoarea Lui, iar Hristos Răscumpărătorul va fi admirat de toţi aceia care L-au slujit. În timp ce nelegiuiţii fug, urmaşii lui Hristos se vor bucura de prezenţa Lui. (Profeţi şi regi, p. 720)

  „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului” (Matei 24:27). El va fi însoţit de toate oştile cerului. (…) „El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui” (Matei 24:31).

  Poporul Său nu va primi împărăţia până la a doua venire personală a lui Hristos. (…) Omul, în starea lui actuală, este muritor, supus putrezirii, dar împărăţia lui Dumnezeu nu va fi supusă putrezirii, ea dăinuind veşnic. De aceea, omul, în starea lui actuală, nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu. Dar, când va veni, Isus va da nemurire poporului Său şi îl va chema să primească împărăţia, care doar îi fusese promisă până atunci. (Tragedia veacurilor, p. 322-323)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Iertarea

  Vom reuși să îi iertăm pe alții numai cerându-I lui Isus în fiecare dimineață să ne dea ajutor, putere și un duh de iertare.

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  Sátánt a saját cselekedetei ítélik el

  „És énekelik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és...