Articolul precedentPuterea cuvintelor
  Articolul următorTit

  Mai întâi vor învia cei morți în Hristos

  Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogori din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. (1 Tesaloniceni 4:16)

  Dătătorul vieţii va chema la viaţă, la prima înviere, pe cei răscumpăraţi de El, iar până la ceasul acela triumfător, când ultima trâmbiţă va suna şi oştirea cea numeroasă va ieşi la o biruinţă veşnică, fiecare sfânt ce doarme va fi păstrat în siguranţă şi va fi păzit ca o bijuterie preţioasă, care este cunoscută pe nume de Dumnezeu. Prin puterea Mântuitorului, ce locuia în ei în timpul când au fost în viaţă, şi pentru că erau părtaşi naturii divine, ei sunt aduşi din moarte la viaţă. (Letter 65a, 1894)

  „Vine ceasul”, a spus Domnul Hristos, „când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi din ele” (Ioan 5:28,29). Vocea aceasta va răsuna în toate locuinţele morţilor şi fiecare sfânt care doarme în Isus se va trezi şi îşi va părăsi închisoarea. Apoi, în virtutea caracterului pe care l-a primit prin neprihănirea lui Hristos, se va alătura adevăratei măreţii. (Review and Herald, 20 septembrie 1898)

  Biruinţa sfinţilor adormiţi va fi glorioasă în dimineaţa învierii. (…) Dătătorul vieţii îi va încorona cu nemurire pe toţi aceia care vor ieşi din mormânt. (Youth’s Instructor, 11 august 1898)

  Acolo stă oastea celor înviaţi. Ultimul lor gând a fost acela al morţii şi al chinurilor ei. Ultimele gânduri pe care ei le-au avut au fost cu privire la groapă şi mormânt, dar acum ei proclamă: „Unde-ţi este boldul, moarte? Unde-ţi este biruinţa, moarte?”. Ei stau în picioare în timp ce atingerea de-săvârşitoare a nemuririi este aşezată asupra lor, şi ei se înalţă să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. (…) De o parte şi de alta sunt coloane de îngeri. (…) Apoi corul îngeresc dă tonul cântecului de biruinţă şi îngerii, în două şiruri, preiau cântecele şi oştile celor răscumpăraţi se alătură, ca şi când ei ar cânta cântecul pe pământ, unde l-au şi cântat. O, ce muzică! Nu există nicio notă discordantă. Fiecare voce proclamă: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat”; El„va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora” (lsaia 53:11). (Manuscript 18,1894)

  Mai întâi vor învia cei morți în Hristos - 2018. Dătătorul vieţii va chema la viaţă, la prima înviere, pe cei răscumpăraţi de El, iar până la ceasul acela triumfător, când ultima trâmbiţă va suna şi oştirea cea numeroasă va ieşi la o biruinţă veşnică, fiecare sfânt ce doarme va fi păstrat în siguranţă şi va fi păzit ca o bijuterie preţioasă, care este cunoscută pe nume de Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...