Articolul precedentPuterea cuvintelor
  Articolul următorTit

  Mai întâi vor învia cei morți în Hristos

  Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogori din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. (1 Tesaloniceni 4:16)

  Dătătorul vieţii va chema la viaţă, la prima înviere, pe cei răscumpăraţi de El, iar până la ceasul acela triumfător, când ultima trâmbiţă va suna şi oştirea cea numeroasă va ieşi la o biruinţă veşnică, fiecare sfânt ce doarme va fi păstrat în siguranţă şi va fi păzit ca o bijuterie preţioasă, care este cunoscută pe nume de Dumnezeu. Prin puterea Mântuitorului, ce locuia în ei în timpul când au fost în viaţă, şi pentru că erau părtaşi naturii divine, ei sunt aduşi din moarte la viaţă. (Letter 65a, 1894)

  „Vine ceasul”, a spus Domnul Hristos, „când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi din ele” (Ioan 5:28,29). Vocea aceasta va răsuna în toate locuinţele morţilor şi fiecare sfânt care doarme în Isus se va trezi şi îşi va părăsi închisoarea. Apoi, în virtutea caracterului pe care l-a primit prin neprihănirea lui Hristos, se va alătura adevăratei măreţii. (Review and Herald, 20 septembrie 1898)

  Biruinţa sfinţilor adormiţi va fi glorioasă în dimineaţa învierii. (…) Dătătorul vieţii îi va încorona cu nemurire pe toţi aceia care vor ieşi din mormânt. (Youth’s Instructor, 11 august 1898)

  Acolo stă oastea celor înviaţi. Ultimul lor gând a fost acela al morţii şi al chinurilor ei. Ultimele gânduri pe care ei le-au avut au fost cu privire la groapă şi mormânt, dar acum ei proclamă: „Unde-ţi este boldul, moarte? Unde-ţi este biruinţa, moarte?”. Ei stau în picioare în timp ce atingerea de-săvârşitoare a nemuririi este aşezată asupra lor, şi ei se înalţă să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. (…) De o parte şi de alta sunt coloane de îngeri. (…) Apoi corul îngeresc dă tonul cântecului de biruinţă şi îngerii, în două şiruri, preiau cântecele şi oştile celor răscumpăraţi se alătură, ca şi când ei ar cânta cântecul pe pământ, unde l-au şi cântat. O, ce muzică! Nu există nicio notă discordantă. Fiecare voce proclamă: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat”; El„va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora” (lsaia 53:11). (Manuscript 18,1894)

  Mai întâi vor învia cei morți în Hristos - 2018. Dătătorul vieţii va chema la viaţă, la prima înviere, pe cei răscumpăraţi de El, iar până la ceasul acela triumfător, când ultima trâmbiţă va suna şi oştirea cea numeroasă va ieşi la o biruinţă veşnică, fiecare sfânt ce doarme va fi păstrat în siguranţă şi va fi păzit ca o bijuterie preţioasă, care este cunoscută pe nume de Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis