Articolul precedentUn conducător care te inspiră
  Articolul următorFilimon

  Răpiți pentru a fi întotdeauna cu Hristos

  Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:17)

  Isus vine, dar nu ca la prima Sa venire, un prunc în ieslea Betleemului, nu aşa cum a intrat în Ierusalim, când ucenicii îl lăudau pe Dumnezeu cu voce tare şi strigau „Osana”, ci cu toată slava Tatălui şi însoţit de oştirea îngerilor sfinţi. Ca să-L însoţească în drumul Său spre pământ, întreg cerul se va goli de îngeri. Sfinţii aşteptători vor privi la El şi la ceruri aşa cum priveau „bărbaţii galileeni” atunci când El S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor. Apoi, numai aceia care sunt sfinţi, aceia care au urmat în totul blândul lor Model vor exclama cu bucurie entuziastă în timp ce îl privesc: „lată, Acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui” (Isaia 25:9). Şi ei vor fi schimbaţi „într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiţă” (1 Corinteni 15:52), care îi va trezi pe sfinţii adormiţi şi-i va chema la viaţă din paturile lor de pulbere, îmbrăcaţi într-o glorioasă nemurire, strigând: „Victorie!” Victorie asupra morţii şi asupra mormântului. Sfinţii în viaţă sunt transformaţi şi sunt luaţi împreună cu ei, pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh şi pentru a nu mai fi niciodată despărţiţi de obiectul iubirii lor. (Review and Herald, 10 iunie 1852)

  Urmaşilor Săi credincioşi, Domnul Hristos le-a fost un tovarăş zilnic şi un prieten apropiat. Ei au trăit într-o strânsă legătură, într-o continuă comuniune cu Dumnezeu. Peste ei a răsărit slava Domnului. În ei se reflectă lumina cunoştinţei şi slavei lui Dumnezeu. Acum, ei se bucură de razele neumbrite ale strălucirii şi slavei Regelui măririi, în toată maiestatea Sa. Ei sunt pregătiţi pentru comuniunea cu cerul, pentru că au cerul în inimile lor.

  Plini de bucurie că mântuirea lor se apropie, ei merg în întâmpinarea Mirelui, spunând: „lată, Acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui” (Isaia 25:9). (Parabolele Domnului Hristos, p. 421)

  Răpiți pentru a fi întotdeauna cu Hristos - 2018. Urmaşilor Săi credincioşi, Domnul Hristos le-a fost un tovarăş zilnic şi un prieten apropiat. Ei au trăit într-o strânsă legătură, într-o continuă comuniune cu Dumnezeu. Peste ei a răsărit slava Domnului. În ei se reflectă lumina cunoştinţei şi slavei lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Speranța – piesa lipsă

  Dumnezeu știa că dacă ea ar fi început ziua cu El, studiind din Cuvântul Său, acest lucru i-ar fi adus speranța care îi lipsea. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, ne va aduce și nouă speranța de care avem nevoie.

  Empatia

  Găseşte astăzi pe cineva cu care să empatizezi. Încearcă să-i oferi uşurare în durerea sa. Rămâi deschis la această posibilitate ca cei din jur să-şi poată împlini nevoile prin empatia ta. Pe lângă binele pe care îl faci altora, tu însuţi vei primi o recoltă de beneficii în ce priveşte bunăstarea fizică, psihică şi morală.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Bűnbetegek orvossága

  „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől...