Articolul precedentPăstrează-ți cununa
  Articolul următorOnisim

  Toate națiunile sunt strânse la judecată

  Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre. (Matei 25:32)

  Judecata va avea loc în prezenţa tuturor lumilor, pentru că la această judecată conducerea lui Dumnezeu va fi apărată, iar Legea Sa va fi prezentată ca „sfântă, dreaptă şi bună”. Apoi, fiecare caz va fi hotărât şi se va pronunţa sentinţa în auzul tuturor. Păcatul nu va apărea astfel atractiv; va fi văzut în toată mărimea lui hidoasă. (Review and Herald, 20 septembrie 1898)

  „Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui.” Fiecare faptă, mică şi mare, trebuie să fie făcută cunoscută. Ceea ce fusese considerat neînsemnat va apărea atunci aşa cum este. Cele două parale ale văduvei vor fi recunoscute. Paharul de apă rece oferit, vizitarea celor în temniţă, hrănirea celor flămânzi – fiecare act va aduce răsplata lui. Şi acea datorie neîmplinită, acel act egoist nu vor fi uitate. În sala de judecată aflată de jur împrejurul tronului lui Dumnezeu, fiecare lucru va apărea cu totul diferit decât atunci când a fost adus la îndeplinire. (…) Se va vedea că aceste plăceri şi satisfaceri egoiste au făcut din fiinţa umană un iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. (…) Dar nimeni nu trebuie să fie înşelat, şi nu vom fi dacă am luat poziţie hotărâtă de partea lui Hristos şi dacă am decis să-L urmăm atât în vremurile grele, cât şi în cele bune. (Review and Herald, 5 septembrie 1899)

  Caracterul pe care noi îl manifestăm acum decide destinul nostru viitor. Fericirea cerului va fi găsită prin conformare faţă de voinţa lui Dumnezeu şi, dacă oamenii devin membri ai familiei regale din ceruri, aceasta se va realiza pentru că cerul a început să trăiască în ei încă de pe pământ. (…) Cei neprihăniţi vor lua cu ei în curţile de sus calităţile atrăgătoare şi capacităţile preţioase şi sfinţite, schimbând pământul cu cerul. Dumnezeu ştie cine este un cetăţean loial, credincios împărăţiei Sale de pe pământ, şi aceia care fac voia Sa aici pe pământ, aşa cum se face şi în ceruri, vor deveni membri ai familiei regale de sus. (Review and Herald, 26 martie 1895)

  Toate națiunile sunt strânse la judecată - 2018. Caracterul pe care noi îl manifestăm acum decide destinul nostru viitor. Fericirea cerului va fi găsită prin conformare faţă de voinţa lui Dumnezeu şi, dacă oamenii devin membri ai familiei regale din ceruri, aceasta se va realiza pentru că cerul a început să trăiască în ei încă de pe pământ.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Credință și ascultare

  Ascultarea credincioasă a poruncii lui Dumnezeu a avut ca rezultat binecuvântarea promisă.

  Sclav

  Ca și Iosif, s-ar putea să nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Dar ai face foarte bine dacă ai adopta aceeași atitudine de supunere față de Dumnezeu, iar El îți va aduce o victorie adevărată.

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...